Portret Nieuwenhuize en onbekend, mw. P.A. Minnee-Nieuwenhuize

Gemeentearchief
HOME  |  Vroege Goese fotografen  |  Elzinga, S.R. (1858-1912)  |  Portret Nieuwenhuize en onbekend, mw. P.A. Minnee-Nieuwenhuize

Portret Nieuwenhuize en onbekend, mw. P.A. Minnee-Nieuwenhuize

Van mevrouw P.A. Minnee-Nieuwenhuize ontvingen wij in bruikleen ter digitalisering een portret van Jan Nieuwenhuize en een onbekend portret door Elzinga.