Educatie

HOME  |  Educatie

Educatie

Profielwerkstukken en projecten op maat voor het voortgezet onderwijs


De bovenbouw van het voortgezet onderwijs kan voor profielwerkstukken en projecten op maat bij het Gemeentearchief terecht. Het onderzoek naar primaire bronnen staat daarbij centraal. Ook een maatschappelijke stage is mogelijk.

Voor recente voorbeelden, zie onderaan de pagina.
 


Als u een indruk wilt krijgen hoe een educatieproject bij het Gemeentearchief Goes ingevuld kan worden, kiest u in de linkerkolom voor Calvijn College.


Wilt u ook een project op maat? Neem contact op met de gemeentearchivaris mw. M.J. Louisse, tel. (0113) 248 785. Dan kunt u een afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken. Hierbij moeten wij het voorbehoud maken dat wij niet altijd voldoende capaciteit voor een dergelijk project hebben.


Lesbrieven en spelletjes voor het basisonderwijs


Over Slot Oostende is een lesbrief beschikbaar in combinatie met een educatief programma (waaronder een rondleiding). Dit is een samenwerking van het Historisch Museum De Bevelanden en het Gemeentearchief.

Over de Tweede Wereldoorlog op de Bevelanden en de Watersnoodramp zijn eveneens lesbrieven digitaal beschikbaar.

Op dit moment zijn vijf spelletjes beschikbaar met afbeeldingen uit de collectie van het Gemeentearchief. Binnenkort volgen er meer.


Gastlessen 


Het Gemeentearchief verzorgt op aanvraag gastlessen over de geschiedenis van de regio. Voor een recent voorbeeld kijk onderaan de pagina.  


Meer informatie 


Voor meer informatie kunt u een email sturen naar educatiearchief@goes.nl of telefonisch contact opnemen met mw. W.H. van Meegen, tel. (0113) 249 857.

Voor het totale aanbod aan cultuureducatie in de Oosterschelderegio zie http://www.centrumkce.nl


Voorbeelden