Wat staat er op die foto? (vervolg)

Gemeentearchief
HOME  |  Documenten  |  Wat staat er op die foto? (vervolg)

Wat staat er op die foto? (vervolg)

Het Gemeentearchief heeft meer dan honderdduizend foto's in de collectie. Het zou weinig zinvol zijn om foto's te bewaren als niet bekend is wat en wie er op staat, en waar en wanneer de foto gemaakt is. Daarom is Johan Boogaard elke dinsdagmorgen bij het Gemeentearchief te vinden om een grote verzameling foto's te beschrijven.  


Johan Boogaard (links) en Jeroen Dagelinckx

 

Dat we nu een vrij compleet beeld van het Goese sportleven van de jaren dertig tot zestig hebben, is mede aan hem te danken.
 

Het begon zo’n twintig jaar geleden met een enorme stapel dozen met sportfoto’s. Ze waren afkomstig van een toenmalige ambtelijk secretaris van de Goese Sportraad en na zijn overlijden bij een kennis in de schuur gezet. Het was dat Johan Boogaard, actief in de Goese sportwereld, er lucht van had gekregen en ze naar de plek bracht waar ze thuishoren: het Gemeentearchief. Anders waren ze zeer waarschijnlijk verloren gegaan. Johan Boogaard was geen onbekende bij het archief. Hij heeft de cursus Oud Schrift gevolgd, schreef wel eens voor het jaarboek van de Heemkundige Kring en had een jubileumboekje gemaakt toen de Sportraad 25 jaar bestond. De voorloper daarvan, de stichting Goese Sportbelangen, werd daar ook in betrokken. 

 

werd daar ook in betrokken.Huldiging van de sportkampioenen 1976 in de Prins van Oranje door Anton Geesink. Links wethouder Roose.

 

Een jaartal op de achterkant

De verzameling foto’s, zo’n vierduizend stuks, bevat beelden van voetbaltoernooien, waterpolowedstrijden en allerlei andere sportevenementen zoals de vroegere Sportherfstweek. Bijzondere gebeurtenissen, zoals de jaarlijkse huldiging van de sportkampioen, in aanwezigheid van een coryfee, ontbreken evenmin.  

Bij het Gemeentearchief werden de foto’s gescand en in een database gezet, zodat ze via de website voor iedereen beschikbaar zouden kunnen komen.  Daarmee waren ze er echter nog niet. Want bij geen enkele foto was vermeld wat er op stond. Af en toe een jaartal op de achterkant, daar bleef het bij. Jeroen Dagelinckx, als archiefmedewerker belast met het fotobeheer, riep daarom opnieuw de hulp van Johan Boogaard in. En zo zetten ze zich samen aan deze klus.

 

Huldiging van de sportkampioenen in 1985 door Hans van Breukelen. Onder de kampioenen zijn leden van AV'56.

 

Vat vol verhalen

Al die foto’s zijn één voor één door hun handen gegaan. Als Goesenaar, sportman, leraar, voormalig lid en secretaris van de Sportraad en medeoprichter van zwem- en poloclub De Ganze, wist Johan Boogaard uit het hoofd heel wat foto’s te determineren. Soms was het moeilijker, dan moest hij op onderzoek uit, in het archief kijken, en stapeltjes mee naar huis nemen om andere sportmensen te raadplegen. Dat leverde weer nieuwe informatie op en ook veel herinneringen. Johan Boogaard is een vat vol verhalen. Over het ontstaan van sportpark Het Schenge bijvoorbeeld. Hoe dat begin jaren dertig als een werkverschaffingsproject werd aangelegd, op een vuilnisbelt. Of hoe er vroeger gezwommen werd in het kanaal. Dat half Goes voor tien gulden per jaar lid was van Zwem- en badclub het Sas en dat daar zwemles gegeven werd door leraren van het CIOS uit Overveen. Hoe de Zwem- en poloclub De Ganze opgericht werd, omdat er behoefte aan wedstrijden was en de bestaande club zich niet wilde aanmelden bij de bond vanwege de afdracht van contributie. Tegelijk met AV’56, want de zwemmers, die immers nog niet in een overdekt bad terechtkonden, deden ’s winters aan atletiek. Een jubileumboekje heeft hij al geschreven, maar hij zou zo nóg een boek kunnen vullen.

Drie jaar geleden was de klus geklaard, de sportfoto’s kunt u - mét omschrijving - allemaal in de Fotoatlas op de website bekijken.

 

N.v.t.

En inmiddels zijn ze samen al weer aan een nog veel grotere klus bezig. Het bepalen van de juiste locatie op een groot aantal andere foto’s uit de collectie waarvan die nog niet omschreven was. Johan Boogaard kent Goes goed, houdt van geschiedenis en treedt een paar keer per jaar op als gids bij stadswandelingen. Naast zijn sport was hij in zijn werkzame leven onderwijzer en later leraar Nederlands en adjunct-directeur aan de lts, waarvan hij ook weer veel mensen kent. En zo levert hij een waardevolle bijdrage aan het verder verbeteren en completeren van de Fotoatlas. Dankzij zijn fotografisch geheugen weet hij vaak precies waar iets was, maar natuurlijk niet altijd. Dan worden bronnen als de Krantenbank Zeeland, allerlei archieven en Geoweb geraadpleegd. Of hij gaat hij een eindje fietsen, kijken hoe het ook alweer zat, en dan lukt het soms ook. 

Ze zijn begonnen met de dorpen. Alle foto’s waarbij achter ‘Straat” stond: N.v.t., werden bekeken en de straatnaam werd toegevoegd. Vervolgens werd ook nog weer gecontroleerd of de straatnaam op de andere foto’s wel klopte en hebben ze daar de fouten uitgehaald. De dorpen zijn klaar, nu zijn ze bezig met Goes. Bij de Beatrixlaan zijn ze nu. Ja, dat duurt dus nog wel even. “We zijn voorlopig nog niet bij de Zwakestraat.”