Verder aan website Historie van Goes - Joost Adriaanse

Gemeentearchief
HOME  |  Documenten  |  Verder aan website Historie van Goes - Joost Adriaanse

Verder aan website Historie van Goes - Joost Adriaanse

Joost Adriaanse heeft zich na een onderbreking van een half jaar, waarin hij een website over de geschiedenis van Arnemuiden het licht deed zien, weer gezet aan een nieuwe periode in de Goese geschiedenis voor de populaire website Historie van Goes: 1860 tot 1870.


Historie van Goes

Aan de periode 1854 t/m 1860 van Historie van Goes voegt het Gemeentearchief momenteel de illustraties toe. Naar verwachting zal dit tijdvak in het voorjaar van 2019 gereed zijn. De teksten zijn wel al te lezen: 1854-1860.

Joost Adriaanse, vrijwilliger Gemeentearchief en voormalig griffier, wethouder en Statenlid, verzamelt nu gegevens in bronnen uit de periode 1860 t/m 1870: notulenboeken, ingekomen stukken, stadsrekeningen en verslagen van de gemeente Goes, notulenboeken van de kerkenraad van de hervormde kerk, huizencohieren en andere archieven. In de archieven treft hij ook vele afbeeldingen aan, zoals bijvoorbeeld een briefhoofd van de Goessche Stoomboot-Onderneming met het schip De Stad Goes in de Ingekomen stukken van de gemeente van 1864.
 


Of de openbare bekendmaking dat ter inzage ligt het plan 'van den SPOORWEG van WOENSDRECHT naar GOES' met een fraaie afbeelding van de spoortrein.
 


 


Die kunnen weer mooi als illustratie dienen op de website Historie van Goes. Lees meer over de totstandkoming van deze website in een eerder nummer van deze nieuwsbrief.


Kroniek van Arnemuiden

Voor de website over Arnemuiden ging hij op een vergelijkbare wijze te werk. Het verschil is dat hij over de geschiedenis van dit stadje al eerder vier boeken maakte, De Kroniek van Arnemuiden. Deze, inmiddels uitverkochte, boeken dienden als uitgangspunt voor de nieuwe website.
 

Het afgelopen half jaar bewerkte hij de teksten uit de boeken voor de website. Ook liet hij alle afbeeldingen opnieuw scannen, in kleur. In de boeken zijn ze nog in zwartwit.


Archief Stad Arnemuiden

De boeken beslaan de tijdvakken 1695 t/m 1794, 1795 t/m 1869, 1870 t/m 1948 en 1948 t/m 1996. De archiefstukken die hij raadpleegde, waren toen nog te vinden in het vroegere stadhuis van Arnemuiden, nu Museum 't Stadhuys. Arnemuiden heeft een mooi oud archief. Tegenwoordig berusten de stukken bij het Zeeuws Archief, sinds 1997 valt Arnemuiden onder de gemeente Middelburg.

Het tijdvak 1870-1948 was het eerste deel dat hij maakte. Dat was in 1992. Rond 1870 veranderde er heel veel in Arnemuiden, met de aanleg van de spoorlijn dwars door de stad. Het boek werd goed ontvangen en was in no time uitverkocht. Dat stimuleerde om ermee door te gaan en drie keer kon Adriaanse na twee jaar een nieuw tijdvak van de Kroniek uitgeven. Hij heeft er veel plezier aan beleefd. Het mooiste was dat hij veel dingen boven water kon halen die nog niet bekend waren.


Presentatie april 2019

De website over Arnemuiden bevat niet alleen de Kroniek-delen, maar ook artikelen die Joost Adriaanse in de loop der tijd over Arnemuiden schreef voor het kwartaalblad Arneklanken van de Historische Vereniging Arnemuiden. Het werk is bijna klaar. Tijdens de ledenvergadering in april 2019 zal de nieuwe website gepresenteerd worden.


December 2018