Straten en pleinen

Gemeentearchief
HOME  |  Documenten  |  Straten en pleinen

Straten en pleinen

Appelstraat

Presentatie over deze typische jaren-zestigstraat in Goes-Zuid. Het beeld wordt bepaald door stroken met eengezinswoningen, flatgebouwen en veel groen.

Beestenmarkt

De eerste vermelding van de Beestenmarkt is in een document uit 1580. Men spreekt dan van de Nieuwe Beestenmarkt, ter onderscheiding van de Oude Beestenmarkt, waarmee men de Vlasmarkt bedoelde.

Bergweg

De Bergweg is een belangrijke ontsluitingsweg in de wijk Goes-Oost. De straatnaam werd bij raadsbesluit van 17 maart 1948 vastgesteld. Aan de Bergweg zijn veel scholen, kerken en ouderencentra gevestigd.

Fruitlaan

Een relatief jonge weg met veel variatie. Belangrijke doorgaande weg waaraan relatief weinig woonhuizen staan. De naam fruit herinnert aan het grote veilingcomplex dat hier ooit stond.

Middelburgsestraat

Van oudsher was de kronkelige 's-Heer Hendriks-kinderendijk de westelijke toegangsweg tot de stad.
In de twintiger jaren werd de Middelburgsestraat de nieuwe verbinding.

Rimmelandplein

Het Rimmelandplein is het centrale plein in Bouwplan I, het gebied dat begrensd wordt door de huidige Voorstad, Jacob Valckestraat, Frans den Hollanderlaan

Troelstralaan

In 1969 vestigden de eerste bewoners zich in de nieuwbouwwijk Goese Polder. De Troelstralaan is een belangrijke doorgaande weg in deze wijk. Presentatie over de diversiteit van deze weg.

Zuidvlietstraat

Vroeger Poelweg V geheten, sinds 1937 Zuidvlietstraat.

Westhavendijk

De Westhavendijk voert van Goes naar Wilhelminadorp en het Goese Sas. Presentatie over het gedeelte van de Westhavendijk tussen de Ringbaan en de Oude Zeedijk.