Reportage Deltaschool - Wesley Groos

Gemeentearchief
HOME  |  Documenten  |  Reportage Deltaschool - Wesley Groos

Reportage Deltaschool - Wesley Groos


Wesley Groos maakt een reportage over zijn vroegere basisschool, de Deltaschool, en doorzocht daarvoor bij het Gemeentearchief de bouwdossiers en fotocollectie.

 

De Deltaschool anno augustus 2015, in afwachting van sloop, en beschilderd in het kader van Mural Goes, de zomertentoonstelling van de Culturele Raad Goes.


Erfgoed


Wesley zat van 1993 tot 2003 op de Deltaschool. Hij bewaart mooie herinneringen aan zijn schooltijd en vindt het jammer dat het gebouw aan de Naereboutstraat gesloopt gaat worden.

 

De Deltaschool in 2003
 

Daarom legt hij alles vast. Het is toch een stukje erfgoed, zo zegt hij. In maart 2014 verliet de Deltaschool het gebouw en trok in bij De Sprienke en De Tweern, eveneens scholen voor speciaal onderwijs. Op de plek van de Deltaschool komen zestig sociale appartementen. De werkzaamheden starten begin volgend jaar.Prinses Margrietschool


Het pand werd oorspronkelijk gebouwd als Prinses Margrietschool, een lagere school voor protestants-christelijk onderwijs. Bij het archief vond Wesley van alles dat hij kon gebruiken.


 

Bouwtekening uit het 'plan voor de hervormde school no. III' door architect J.A. de Bruyne met een stempel van de Prov. Zeeuwse Schoonheidscommissie Afd. Goes.


Interessant vond hij het om te zien hoe het er allemaal aan toeging toen de school gebouwd werd begin jaren vijftig. Dat er een stichting was die dat voor haar rekening nam, en dat die stichting natuurlijk niet hetzelfde adres had als de kavel waar de school neergezet zou worden. Bouwtekeningen en vergunningaanvragen bekeek hij, en brieven, en kreeg zo een aardig inkijkje in wat zo'n bouwproces inhoudt. In januari1956 kon de Prinses Margrietschool in gebruik genomen worden.
 

De Prinses Margrietschool in 1956.


Twintig jaar later, in 1974, verhuisde de school naar de Goese Polder. Een jaar daarna betrok de Deltaschool het gebouw.


Deltaschool


Momenteel wordt het gebouw anti-kraak bewoond in afwachting van sloop. De bewoners vonden zijn filmproject wel een goed plan en zo kwam het dat Wesley niet alleen van de buitenkant maar ook binnen opnamen kon maken. Alles heeft hij gefilmd, de klaslokalen, de gangen, de keuken, tot aan het kleinste kantoortje en de wc's aan toe.
 

Een opname van het trappenhuis op het tablet van Wesley.
 

Opname van een klaslokaal.Toch gaat hij nog een keer terug om te filmen, hij wil opnames maken zonder bewoning. Daarvoor heeft hij al een afspraak met de woningbouwcorporatie.

En dan kan de grootste klus beginnen, het monteren. De opnames van het gebouw wisselt hij af met oude foto's en opnames van de oude documenten. Hij wil zijn film presenteren als de nieuwbouw geopend wordt. En het Gemeentearchief krijgt dan ook een dvd.


Voorkom Roddels
 

Wesley heeft een stichting opgericht om zijn (film)projecten in onder te brengen. 'Voorkom Roddels' heet de stichting.
 


Hij is tegen roddels, vandaar. Wesley heeft ook een website: www.starlight-rockt.nl. Daar zijn ook filmpjes en fotocompilaties te vinden die hij eerder maakte.


Augustus 2015