Presentatie boek over Goese baljuw

Gemeentearchief
HOME  |  Documenten  |  Presentatie boek over Goese baljuw

Presentatie boek over Goese baljuw

Dinsdag 27 oktober overhandigde Gerard de Nijs het eerste exemplaar van zijn roman ‘Maertijn Angen, Klerk van de baljuw van Goes’ aan wethouder Derk Alssema. Hij baseerde zich in zijn boek op historische feiten, die hij onder andere vond bij het Gemeentearchief.
 

Wethouder Derk Alssema en auteur Gerard de Nijs. Geheel links zijn echtgenote.Gerard de Nijs is vanuit zijn interesse voor verhalen uit de middeleeuwen na zijn pensionering onderzoek gaan doen. Naast literatuur onderzocht hij originele bronnen bij het Gemeentearchief. Zo vond hij de historische feiten die hij kon gebruiken voor zijn verhaal: zijn eigen weergave van een spannende periode uit de geschiedenis van Goes: de tweede helft van de vijftiende eeuw.Jonge stad

Goes was in die periode een jonge, dynamische stad onder de regering van eerst Filips de Goede en, na diens overlijden in 1467, zijn zoon Karel van Charlois, die bekend werd als Karel de Stoute. Tegen die achtergrond speelt het verhaal. De inhoud van het boek in een notendop. In 1448 wordt Maertijn Angen als jongeman van achttien jaar door baljuw David van Baersdorp van de stad Goes aangesteld als zijn klerk. Dat is in de tijd dat de inwoners van de stad in opstand komen tegen de ‘rijkdom’. Onterechte terechtstellingen volgen. Wanneer een burgemeester een misstap begaat die zónder gerechtelijke gevolgen blijft, gaan ‘de zwarte zusters’ zich ermee bemoeien.  Het immer tot de verbeelding sprekende oude kasteel van Goes, Slot Oostende, dat momenteel herontwikkeld wordt, is prominent aanwezig.


De personages en de gebeurtenissen zijn op historische feiten gebaseerd, maar natuurlijk zit er een geruime hoeveelheid vrije interpretatie en fictie in het verhaal. Welgeschapen dames en onbegrepen liefdes vormen een van de motieven.
 


Gerard de Nijs heeft zes jaar aan de roman gewerkt en genoten van het onderzoek doen in de historische bronnen. Hij bestudeerde bijvoorbeeld de Voorbodenboeken van Goes, de boeken waarin de besluiten van het stadsbestuur en de rechterlijke macht werden vastgelegd. Het oudste voorbodenboek dateert van 1449. Verder raadpleegde hij allerlei literatuur, waarbij het boek van professor Dekker over het middeleeuwse Goes uiteraard niet ontbrak.

Tot zijn pensionering in 2004 was Gerard de Nijs directeur van de Deltaschool. Dit is zijn eerste boek. Toch zat het er al eerder in. Als onderwijzer schreef hij al verhalen om voor te lezen in de klas. Komt er nog een boek? Hij wil er niet te veel over verklappen, maar hij heeft al weer een leuk historisch verhaal in gedachten.

Het boek is uitgegeven onder beheer van Boekscout op basis van printing on demand en verkrijgbaar bij de Goese boekhandels De Koperen Tuin en Het Paard van Troje à € 21,35.


 

Oktober 2015

   .