Opening Vredeskerk - Harry van Waveren

Gemeentearchief
HOME  |  Documenten  |  Opening Vredeskerk - Harry van Waveren

Opening Vredeskerk - Harry van Waveren

Harry van Waveren was op bezoek om het archief van de Gereformeerde Kerk in te zien. Hij zocht er naar gegevens over de bouw van de Oosterkerk in de vijftiger jaren.

De Oosterkerk is onlangs verbouwd en omgedoopt tot Vredeskerk.

De nieuwe entree. Foto website Protestants Goes.

De PKN-gemeente heeft de Westerkerk en De Hoogte afgestoten en deze ondergebracht in de Oosterkerk. Op 18 april was de opening van de Vredeskerk en als voorzitter van de Kerkenraad heeft Van Waveren de gasten verwelkomd, waaronder burgemeester Verhulst, die het openingswoord heeft gehouden.

Oosterkerk


De Oosterkerk werd in 1956 in gebruik genomen, op 1 november. De Gereformeerde Kerk had in die periode al de Westerkerk in gebruik. De Hervormde Gemeente van Goes had in deze tijd alleen de Grote of Maria Magdalena kerk. Later, in 1971, kwam daar nog De Hoogte in Goes-Zuid bij en in de jaren tachtig en negentig ook wijkgebouw De Spinne in de Goese Polder. In 2001 zijn de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente samen op weg gegaan. Toen is besloten om De Spinne en De Westerkerk te sluiten. De kerken gaan verder onder de naam Protestantse Gemeente te Goes. In de zomermaanden wordt gekerkt in de Grote of Maria Magdalena kerk en van oktober tot en met mei in de Vredeskerk. Het kerkgebouw De Hoogte wordt verkocht.

De bouw van de Oosterkerk, april 1956

De Oosterkerk net na de voltooiing in november 1956

Kerk en jeugdgebouw


Het oudste document dat Van Waveren vond, was een brief aan de gemeente Goes uit 1949 waarin de Gereformeerde Kerk een optie vraagt op tweeduizend vierkante meter bouwgrond wegens "de groei van onze kerkelijke gemeente en de taak van onze Kerk ten aanzien van de ontwikkeling en ontspanning van onze Gereformeerde Jeugd".

Brief d.d. 12 april 1949 van de Commissie van Beheer van de Gereformeerde Kerk te Goes aan Burgemeester en Wethouders van Goes.

Dezelfde aannemer


In de notulen van de Kerkenraad vond hij een melding dat de Commissie van Beheer de bouw van de preekgelegenheid annex jeugdgebouwen aan 'br. van de Linde' gegund had.

Passage uit de notulen van de Kerkenraad

Leuk om te weten: de recente verbouwing van de kerk, ongeveer zestig jaar later, is uitgevoerd door dezelfde aannemer, tegenwoordig bekend als Bouwbedrijf J. van de Linde.

Bekende
 

Nog een aardig detail. Van Waveren vond ook een brief van de Nederlandse Christelijke Aannemers- en Bouwvakpatroonsbond van 8 maart 1955 met het verzoek de aanbesteding van het kerkgebouw onderhands onder leden van de bond te laten plaatsvinden. Een brief die was ondertekend door de adjunct-secretaris. En dat is een bekende, namelijk de voormalige CDA-politicus Willem Aantjes. De kerkenraad heeft het advies overgenomen en vijf leden van de NCAB hebben onderhands een offerte mogen uitbrengen op de bouw van de Oosterkerk.

Vredeskerk


Alle speeches, waaronder de inleidende woorden van Harry van Waveren en de openingswoorden van burgemeester Verhulst zijn terug te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl  waarna u kunt doorklikken naar Goes, Vredeskerk, 18 april 2015. Foto’s van de vernieuwde Vredeskerk zijn te vinden op www.protestantsgoes.nl.