Maart: Drinkwater

Gemeentearchief
HOME  |  Documenten  |  Maart: Drinkwater

Maart: Drinkwater

Naar overige maandthema's Jaar van het Cultureel Erfgoed


Diverse oude culturen beschikken al over een vorm van waterleiding, bijvoorbeeld op Kreta, in Egypte en in Griekenland. De Romeinen pakken de watervoorziening grondig aan, en verrassend modern.  De Romeinse invloedsfeer reikt tot in Nederland; in Zeeland nemen de Romeinen de inheems-romeinse godin Nehalennia op in hun godenwereld. Sporen van bijzondere zorg voor drinkwater zijn in Zeeland niet bekend. Vanaf het einde van de derde eeuw tot in de achtste, negende eeuw vormen de Bevelanden een grotendeels onbewoond gebied van geulen en schorren.


Hollestellen

De Bevelanden raken vanaf de achtste eeuw opnieuw bewoond. Uit omliggende gebieden trekken de nieuwe Bevelanders schoorvoetend de uitgestrekte zoute schorren van de Bevelanden binnen. Ze trekken rond met grote schaapskudden in opdracht van Vlaamse abdijen. Om aan drinkwater voor mens en dier te komen maken ze op de schorren kleine bergjes die aan de binnenkant wat hol zijn. Hierin blijft regenwater staan. Dit soort bergjes noemt men hollestellen. Enkele van deze bergjes zijn bewaard gebleven, bijvoorbeeld in het buitengebied tussen Kattendijke en Wemeldinge.

Hollestelle tussen Wemeldinge en Kattendijke, 2012


Een groepje schaapskooien en hutten kan uitgroeien tot een dorp. Zo komen de oudste Bevelandse dorpen tot stand. De plaatsnaam Borssele verwijst daar rechtstreeks naar: -zele dat ook achter veel Vlaamse plaatsnamen staat, betekent tijdelijke woonplaats met schaapskooien en veestallen. Het liefst bouwt men huizen bij een kreek, zodat er schepen in de buurt van het dorp kunnen komen. De wol van de schapen kan dan gemakkelijk naar de Vlaamse steden gebracht worden. Er is een familie die de baas is in het dorp en waaraan de dorpsbewoners min of meer onderworpen zijn. Een dergelijke adelsfamilie laat door de dorpelingen een kasteel en een kerk bouwen in de twaalfde eeuw en dertiende eeuw. Dan zijn er al veel dijken aangelegd die de Bevelanden tegen de zee beveiligen. Ook de hollestelles zullen in opdracht van de dorpsleider gemaakt zijn.
 

Schoon drinkwater

Hoe meer mensen er in een dorp wonen, hoe meer drinkwater er nodig is. Een hollestelle die in de buurt van het dorp ligt, is dan niet meer voldoende. Meestal graaft men rondom het dorp diverse vijvers, putten of vaten.