Kloetinge in de Eerste Wereldoorlog

Gemeentearchief
HOME  |  Documenten  |  Kloetinge in de Eerste Wereldoorlog

Kloetinge in de Eerste Wereldoorlog

Het onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog spitst zich de komende periode toe tot het dorp Kloetinge.

 

Hof Olmenstein 1915

 

Bekend is dat veel Belgische vluchtelingen opgevangen werden in boerderij Olmenstein, die tegenwoordig op het grondgebied van de gemeente Kapelle ligt, maar destijds bij Kloetinge hoorde.

 

 

In de collectie van het Gemeentarchief bevindt zich een archiefje van het Comité tot verlening van steun aan hulpbehoevenden Kloetinge.

 

  

 

Het archief bevat notulen van de vergaderingen, rekeningen en kwitanties, staat van beschikbaarstelling van kleding en schoeisel aan diverse personen, bonnen waarop klompen zijn te verkrijgen, met lijst van handelaren in klompen, een lijst met namen van Belgische uitgewekenen e.d.

 

 


  

Oproep


Kent u de namen van personen die op de foto van Olmenstein staan? Weet u gebeurtenissen die op Olmenstein plaatsvonden? Wij willen het graag weten.

Heeft u documenten of foto's van Kloetinge in de periode van de Eerste Wereldoorlog 1914 t/m 1918, dan willen wij die graag bekijken en eventueel scannen. Kent u misschien mensen die afstammen van Belgische vluchtelingen en hier gebleven zijn? Wij willen het graag weten.

 

Stuurt u s.v.p een mail aan gemeentearchief@goes.nl of bel 249 783.

 

Zie ook de expositie over de Bevelanden tijdens de Eerste Wereldoorlog die najaar 2014 in het Stadskantoor te zien is geweest.