Informatie Belgische vluchtelingen in Zierikzee

Gemeentearchief
HOME  |  Documenten  |  Informatie Belgische vluchtelingen in Zierikzee

Informatie Belgische vluchtelingen in Zierikzee

Van de heer J. Bal ontvingen wij in reactie op onze oproep voor materiaal over de Eerste Wereldoorlog informatie over Belgische vluchtelingen in Zierikzee.

De heer Bal zond ons het volgende:

"Van november 1914 af werd Zeebrugge zwaar beschoten door Franse en Engelse schepen.  De Vlaamse vissers weken daarop uit naar het Nederlandse Zierikzee.  De Heistse vloot in Zierikzee bestond uit 72 vissersboten (vooral Heistse schuiten) met samen 325 volwassenen en 173 kinderen.

Vanaf 1916 bouwde men in Zierikzee een Vlaams dorp met houten barakken, een 'recreatietent' en een eigen school (1915 : 41 jongens en 57 meisjes).  In de periode 1915-1918 werden ca 25 "Heistenaren" in Zierikzee geboren.

De Heistenaren visten de eerste periode onder hun kenletter H of Z.  Wanneer de Duitse marineschepen meer en meer de Belgische vissersboten gingen enteren, gebruikten de Heistenaren de Nederlandse kenletters "ZZ" van Zierikzee.

Op het einde van de oorlog (1918) noteerde men in Zierikzee : "De Heijster visschers, die gedurende den oorlog van hier uit hadden gevist, gingen in November en December na den wapenstilstand terug naar hun vroegere woonplaats.  ...  Door  het vertrek der Belgische families werd de school hoe langer hoe meer ontvolkt en eindelijk half November gesloten."

 

Bron: http://www.zwinstreek.eu/zs/index.php?option=com_content&view=article&id=113:militaire-geschiedenis-6&catid=27:theerens&Itemid=36