Het kasteel van 's-Heer Hendrikskinderen - Anneke van Waarden-Koets

Gemeentearchief
HOME  |  Documenten  |  Het kasteel van 's-Heer Hendrikskinderen - Anneke van Waarden-Koets

Het kasteel van 's-Heer Hendrikskinderen - Anneke van Waarden-Koets

750 jaar 's-Heer Hendrikskinderen

In aansluiting op de historische wandeling door het dorp en de omgeving van ’s-Heer Hendrikskinderen op 21 mei 2017, verzorgden twee van de rondleiders, Albert Kort en Anneke van Waarden-Koets, tijdens de bewonersavond van de Dorpsraad een lezing over de geschiedenis van het dorp.

Albert Kort lichtte aan de hand van drie gebouwen, de kerk, de school en het verenigingsgebouw Heer Hendrik, de geschiedenis van het kerkelijk leven, onderwijs en maatschappelijk leven in het dorp toe. Anneke van Waarden-Koets verzorgde een presentatie over de geschiedenis van het kasteel van ’s-Heer Hendrikskinderen, ook wel Hendriksburg of het Huis te Werf genoemd.


Twee kastelen

Ze ging hierbij in op het mottekasteel dat ten zuidoosten van de kerk heeft gelegen en op de bouw van een stenen kasteel ten zuiden van de in 1147 aangelegde ringdijk. De ligging van het kasteel werd getoond aan de hand van oude kaarten vanaf circa 1566. 


 Aan de hand van prenten, tekeningen en een plattegrond uit de zeventiende en achttiende eeuw konden de toehoorders zich een beeld vormen van hoe het kasteel er vroeger heeft uitgezien.
 


Recente archeologische vondsten

Ook verschillende bewoners en eigenaren van het kasteel passeerden de revue. Overblijfselen van het mottekasteel en het stenen kasteel zijn er nauwelijks, maar uit verschillende archeologische onderzoeken zijn wel sporen gevonden. Tijdens het meest recente onderzoek in 2014 zijn resten van een stuk muur van de poort van het slot Heer Hendriksburg aangetroffen. Wellicht zou de regioarcheoloog de archeologische kant van het kasteel van ’s-Heer Hendrikskinderen een andere keer kunnen belichten.


Jacoba en haar vier echtgenoten

Aan het slot van haar lezing ging Anneke in op de mythevorming rondom het kasteel. Jacoba van Beieren en Frank van Borssele (Jacoba’s vierde echtgenoot) werden ten tonele gevoerd en ook de andere drie echtgenoten van Jacoba kwamen aan bod. Drie echtgenoten van Jacoba zijn vereeuwigd in een straatnaam in het dorp. De derde echtgenoot, de Engelse koningszoon Humphrey van Gloucester, heeft geen straatnaambordje gekregen. Het waarom was Anneke en verschillende medebewoners van het dorp niet duidelijk.
 
Aan het eind bood Anneke dan ook aan de Dorpsraad van ’s-Heer Hendrikskinderen een conceptueel cadeau aan: het voorstel een straat naar Humphrey van Gloucester te vernoemen. Een ludiek idee zou zijn om het straatnaambord te laten onthullen door de huidige Engelse koningszoon. Maar of die voor de onthulling van een straatnaambord naar ’s-Heer Hendrikskinderen wil komen…? Maar, niet geschoten is altijd mis! Dat dacht Jacoba van Beieren ook, toen zij (volgens sommige bronnen) op uitnodiging van de schuttersvereniging in ’s-Heer Hendrikskinderen de gaai schoot. Zij schoot raak!


Bronnen

Het Gemeentearchief Goes verleende ondersteuning aan de lezing van Anneke van Waarden-Koets door het beschikbaar stellen van afbeeldingen en gegevens over het archeologisch onderzoek in 2014. Anneke maakte ook gebruik van het artikel van Leo Hollestelle die zeer uitgebreid onderzoek naar de geschiedenis van de Hendriksburg en zijn bewoners heeft verricht. De resultaten van dat onderzoek zijn gepubliceerd in ‘Het kasteel van ’s-Heer Hendrikskinderen’ door L.M. Hollestelle LMz. In: Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland 1986, no. 12. Goes, Heemkundige Kring De Bevelanden. pp 53-68. Het artikel is via de Tijdschriftenbank Zeeland online beschikbaar: https://tijdschriftenbankzeeland.nl/issue/his/1986-01-01/edition/0/page/53?query=