Herberg Kloetinge - Ingrid van de Linde

Gemeentearchief
HOME  |  Documenten  |  Herberg Kloetinge - Ingrid van de Linde

Herberg Kloetinge - Ingrid van de Linde


Beeldend kunstenaar Ingrid van de Linde was bij het Gemeentearchief om in het archief van het Sint Sebastiaansgilde van Kloetinge te zoeken naar de gebruiken rondom begrafenissen. Zij maakt een documentaire over de voormalige herberg aan het Geertesplein in het dorp.
De herberg bood ook plaats aan bijeenkomsten bij begrafenissen en zo kwam ze bij het gilde terecht.


Gemeenteherberg


De herberg, ook wel 'De Gemeenteherberg', stamt uit de zestiende eeuw en is een rijksmonument. Het was dorpscafé, herberg en rechthuis. De gevel heeft tegenwoordig een negentiende-eeuws karakter. Maar onder de pleisterlaag bevinden zich nog oude ijsselsteentjes en kloostermoppen.
 

Het Geertesplein rond 1900 met links de herberg

  

De voormalige herberg in 1975, collectie Bitter-van Opstal


Sinds de herberg niet meer in gebruik is, is alles precies zo gebleven als het was. Het interieur bevat nog allerlei bijzondere ornamenten en eeuwenoude vondsten.


Aan de hand van die overblijfselen en van de verzamelingen van de huidige bewoner (een amateurarcheoloog) maakt Ingrid van de Linde een tocht naar de ontstaansgeschiedenis van het Zeeuwse land. De camera dwaalt door het Zeeuwse kleilandschap met zijn oude dijken, schorren en slikken en komt ten slotte aan in het dorp en de herberg.

 

Scènes


Het verhaal van de herberg wordt een mengvorm van een film en een documentaire. Het is gebaseerd op de historie, met scènes waarin gebeurtenissen van vroeger nagespeeld worden. 


Een van die scènes is een begrafenis van een broeder van het Sint Sebastiaan of Handboge Gilde, waarin de herberg een rol speelt.
 

Leden van het Sebastiaangilde in rouwmantel bij de begrafenis van een gildebroeder in 1966. Op de achtergrond de herberg.


Het gilde bestaat vandaag de dag nog steeds, én was bereid aan de film mee te werken. Tegenwoordige gildebroeders treden op als acteurs in de begrafenisscène.

  

Begrafenissen 


In het archief van het Sint Sebastiaangilde kwam ze zaken tegen als namenlijsten, brieven, een document over het zegel van het gilde en het reglement.


En inderdaad vond ze in het reglement het een en ander over begrafenissen, zoals de bepaling dat oudere broeders de kist niet hoefden te dragen als ze dat niet wilden.  
 

"Artikel 15.
De Leeden van het Gilde, welke de ouderdom van zestig jaaren hebben bereikt, worden, des verkiezende, geexcuseerd om een lijk na het graf te moeten draagen."


Ook uit brieven is de gang van zaken rond overlijden af te leiden, zoals brieven waarin personen genomineerd worden bij het overlijden van een gildebroeder.
 

Brief aan de Heer Willem van der Bilt, Heer van Cloetingen, waarin wegens het overlijden van gildebroeder Marinus Zuidwegt drie personen voorgedragen worden, waaruit hij kan kiezen. Het drietal is Klaas Zegers, Jan Derto en Adriaan Kaakebeeke.
 

 Document met rechtsboven het zegel van het gilde, 1807
 

 

Ledenlijst 1848. Als leden bedankten of overleden, werden de namen doorgestreept.


De oudste vermelding van het gilde is van 1611, maar het is zeer waarschijnlijk dat de oorsprong al in de late Middeleeuwen te vinden is.


Première


De film van Ingrid van de Linde over de herberg gaat in september in première bij Film by the Sea in Vlissingen. De trailer van de film sluit af met de tekst:

"Een eeuwenoude mysterieuze herberg

Een opmerkelijke bewoner

Een ontdekkingstocht door het verleden

Waar werkelijkheid en fictie elkaar ontmoeten"


 

Bekijk de trailer: http://herberg-film.nl

http://www.ingridvandelinde.nl 

Februari 2015