Foto's Goese Lyceum - Adri Biersteker en Toos Barendse

Gemeentearchief
HOME  |  Documenten  |  Foto's Goese Lyceum - Adri Biersteker en Toos Barendse

Foto's Goese Lyceum - Adri Biersteker en Toos Barendse

Je kunt wel zeggen dat Adri Biersteker al heel zijn leven, op allerlei manieren met school bezig is.

Eerst was hij natuurlijk zelf leerling. Kleuter- en basisschool in Wolphaartsdijk, het Goese Lyceum, de pedagogische academie in Middelburg. Daarna werkte hij achtereenvolgens als onderwijzer en hoofdonderwijzer bij basisscholen in Sint-Philipsland, Wolphaartsdijk en Yerseke. In de avonduren haalde hij in Breda de aktes aardrijkskunde en geschiedenis. In 1982 werd hij leraar bij de Van Dusseldorpmavo, die in 1986 fuseerde met het Goese Lyceum. Hij zou er 26 jaar blijven. 

Nu werkt hij aan de beschrijving van schoolfoto's bij het Gemeentearchief. Foto's van het Pontes College, waar de Burg. Van Dusseldorpschool en het Goese Lyceum in opgingen. Ook is hij nog zo'n twee keer in de week werkzaam als gids in Yerseke. "Dus ik ben nog steeds onderwijzertje aan het spelen," lacht hij.
 

 


Zijn werk bij het Gemeentearchief begon tien jaar geleden met een grote doos met foto's die na de fusie van het Goese Lyceum en de Van Dusseldorpmavo bij het Gemeentearchief Goes 'gedumpt' werd. Adri ontfermde zich met een groepje over de ongeveer vierduizend foto's, en begon aan de klus. In de eerste fase gaat het om bulkwerk. Foto's scannen en in een database zetten en de foto's op een kaart plakken en archiveren. Dat is eenvoudig, maar wel veel werk. Daarna worden de beschrijvingen gemaakt. Wat staat er op die foto? Wanneer en waar is hij gemaakt en wie staan er op. En dat is behoorlijk lastig.


Namen van leerlingen
 

Zelf wist hij veel. Hij was niet alleen zelf leerling en leraar geweest aan 'het Goese', hij heeft er ook in de loop der jaren tal van functies bekleed als decaan, mentor, coördinator, organisator van zeilkampen, voetbal e.d. en tot aan zijn pensionering in 2006 was hij sectordirecteur onderbouw. Bovendien is hij een 'mensenmens', altijd bezig met kinderen en betrokken bij hun wel en wee. Heel veel oud-leerlingen weet hij daardoor nog steeds bij naam.
 

Achterste rij, derde van rechts, is Adri Biersteker, toen leraar aardrijkskunde en mentor.
 

Adri Biersteker (tweede van links) tijdens een vergadering van de reünistenvereniging in 2005.


Maar hij kon wel wat hulp gebruiken, hij was inmiddels de enige overgeblevene van het groepje, en plaatste een oproep in het schoolblad. In diezelfde tijd was er ook een schoolreünie en daar liep hij Toos Barendse tegen het lijf, die op de Van Dusseldorpschool gezeten had. In haar werkzame leven was ze achtereenvolgens secretaresse bij de BB (Bescherming Bevolking) en op de röntgenafdeling van Sint Joanna.

 

Pontes, Burg. Van Dusseldorpschool, mulo 3 wiskunde in schooljaar 1961-1962. Derde rij vanaf onder, derde van rechts is Toos Barendse.


Het was een hernieuwde kennismaking, voor de tweede keer. Adri en Toos kenden elkaar al van vroeger. Niet van school, maar uit de stad. Van het dansen in het Schuttershof, bij Janvier en bij Krijger aan de Beestenmarkt. En op een ouderavond eind jaren tachtig kwamen ze elkaar weer tegen. Toos als ouder (twee van haar drie kinderen zaten op het Goese Lyceum) en Adri als klassenleraar.

De volgende keer was bij de reünie. Adri vroeg haar of ze wou meehelpen met de foto's en dat wou ze wel. "De computer was een uitdaging voor mij en het sprak me aan iets te doen waar een ander wat aan heeft." En zo zijn ze dan nu elke woensdagochtend samen bij het Gemeentearchief te vinden.
 

 


Respons


Ze maken verschil tussen klassenfoto's en foto's van bijvoorbeeld sportdagen en excursies. Bij die laatste is het voldoende om het jaartal, de locatie en de aard van de activiteit vast te leggen. Maar bij de klassenfoto's streven ze naar volledigheid. Van iedereen die op de foto staat, willen ze de naam weten. Als ze er niet uitkomen, kijken ze of er iemand op de foto staat die hen wellicht verder kan helpen. Bij de oudere foto's gaat het dan om mensen die al dik in de tachtig zijn. Zo raadplegen ze regelmatig Jan Schneijderberg, die weet nog heel veel.  
 

Handbalelftal 1946. Burg. van Dusseldorpschool, Voorstad 78. Tweede van links is Jan Schneijderberg.


Ook hebben ze wel eens foto's met vragen ingestuurd naar schoolbank.nl, maar dat gaf weinig respons.

En soms gaat het ook ineens snel. In 2010 was er weer een schoolreünie en die heeft ze heel veel namen opgeleverd. Ze hadden foto's meegenomen en kregen veel reacties.


Compleet
 

Adri Biersteker (middelste rij, tweede van links) in de tweede klas hbs.


Als ze een foto compleet hebben, is dat natuurlijk leuk. De foto hierboven bijvoorbeeld, is te vinden in de Beeldbank van het Gemeentearchief met de volgende beschrijving.

Goes, Pontes Het Goese Lyceum, Albert Joachimikade 5.  Klas HBS 2B. Schooljaar 1959 - 1960.
Achterste rij v.l.n.r.:
Gé Beaufort, Lex Polderman, Simon Bakker, Jan Nagelkerke, dhr. J. Everts (leraar biologie), Gommert  van der Griek, Henk Sentse, Marijn de Visser, Kees de Goffau.
Middelste rij v.l.n.r.:
Piet Rijnberg, Adri Biersteker, Han van Nieuwenhuijzen, Hans van den Berge, Marien de Goffau, Frans van der Griek, Kees van Es.

Voorste rij v.l.n.r.:
Henny Schrijver, Joke Brakman, Marleen de Groof, Marian Schuringa, Jantje Drukker, Annie Smeenk.     

Bij niet alle foto's zal het lukken om ze compleet te krijgen. Adri Biersteker: "Er ligt nog heel veel braak. Het Goese Lyceum aan de Joachimikade van vóór 1962. Dat wordt steeds moeilijker natuurlijk, want daarvan leven er niet meer zo veel. Die kennis gaat verloren."

Adri laat een foto zien die hij net uit de doos heeft gehaald. Een schoolvoorbeeld van hoe het 'hoort'.  

  

Een schoolfoto waar op de achterkant netjes vermeld is wat, waar, wanneer, wie.


Voor de eeuwigheid


Als je de naam 'Biersteker' als zoekterm in de Fotoatlas intikt, krijg je dus aardig wat schoolfoto's waar Adri zelf op staat.  

Maar ook komt er een onverwacht verhaal naar voren. Een verhaal over een moord in Yerseke in 1927. Een zekere M. Biersteker is toen vermoord. En dat was een broer van Adri's grootvader.
 

Uit: Geïllustreerd weekblad "Ons Zeeland", 19 februari 1927
 

Uit: Geïllustreerd weekblad "Ons Zeeland", 19 februari 1927
 

Van de moord in Yerseke werd zelfs een prentbriefkaart gemaakt. Schenking mw. J.M. de PoorterSamenwerking
 

 


Duizenden foto's zijn er al door hun handen gegaan. Ze zijn nu ongeveer op driekwart van het werk aan de Pontes-foto's. Hoe komt het dat ze het zo lang volhouden? Het werk gaat ze makkelijk af, ze vinden het leuk en natuurlijk nuttig. Maar bovenal telt dat hun samenwerking buitengewoon plezierig en relaxt is. Adri voegt nog iets toe. Ouder worden, en dus afnemende interesse? Geen sprake van: "We zijn diehards", lachen ze.


Mei 2013