Film 's-Heer Hendrikskinderendijk

Gemeentearchief
HOME  |  Documenten  |  Film 's-Heer Hendrikskinderendijk

Film 's-Heer Hendrikskinderendijk

Mahima Sinke (links) en archiefmedewerker Jeroen Dagelinckx


Mahima Sinke schonk aan het Gemeentearchief de film '100 jaar De Dijk', die zij maakte over haar woonplek aan de 's-Heer Hendrikskinderendijk. In de film zijn foto's en bouwgegevens uit de collectie van het Gemeentearchief verwerkt, en familieverhalen.
 

Foto's

Foto's van ongeveer honderd jaar geleden waren er in de collectie genoeg te vinden van de vroeger zo belangrijke doorgaande weg. Voordat de Middelburgsestraat er in de jaren dertig kwam, was de 's-Heer Hendrikskinderendijk vanuit het noorden dé toegangsweg van Goes.
 En van het huis dat al bijna tachtig jaar in het bezit van de familie Sinke is, op nummer 60, was eveneens genoeg te vinden. Bouwtekeningen, bestekken en beschrijvingen.


Familiehuis

Het huis is in 1915 gebouwd voor Johan de Kok. De architect was Rothuizen. Vanaf 1926 trok er een ander gezin in, met tien kinderen, en vanaf 1938 kwam het huis in Mahima's familie. Jan Sinke en Neeltje Voois kochten het toen, de grootouders van Mahima. Zij hadden zeven kinderen, onder wie Mahima's vader Izaäk. Jan Sinke was veehandelaar, hij bouwde een stal bij het huis. Het uitbouwen van zijn bedrijf was mogelijk doordat de oudste kinderen inmiddels inkomsten inbrachten. 

Izaäk Jacobus Sinke werd geboren op 22 mei 1921. Hij nam het bedrijf van zijn vader over en bleef in het huis wonen. Mahima werd er geboren, ging op een gegeven moment het huis uit, maar kwam later met haar eigen gezin weer in het huis wonen.


Audio-opnames

Mahima's vader vertelde graag over geschiedenis. Over de veehouderij, de razzia's tijdens de oorlog, de watersnoodramp. Ook had hij verhalen die hij weer van zíjn vader gehoord had, met name over de Eerste Wereldoorlog.

Mahima interviewde haar vader en maakte daarvan audio-opnames. Nu hij er niet meer is, is het heel bijzonder dat ze zijn stem nog heeft. Verschillende van die opnames zijn in de film verwerkt. Allerlei aspecten van het leven op de 's-Heer Hendrikskinderendijk komen daarbij voorbij. De postkoets die over de Dijk kwam, op weg naar het Wolphaartsdijkse Veer. De weel die aan de andere kant van de dijk lag en die in de jaren twintig gedempt werd. De grasdrogerij van Timmerman, die er vanaf 1913 gevestigd was en in 1974 in vlammen opging (dat was ongeveer op de plek waar nu het Calvijn College is). Hoe ze met al die kinderen in het huis woonden, slaapplekken afgeschermd met eerst gordijnen en later houten schotten. Over de poeptonnetjes die eens in de week opgehaald werden.


Familiegebeurtenissen

In het meer algemene verhaal over de 's-Heer Hendrikskinderendijk verweefde Mahima gebeurtenissen in de familie, die zij zelf als voice over vertelt aan de hand van foto's en filmpjes. Zij stelde de film samen en haar schoondochter verzorgde de montage. Een van die familieverhalen is hoe haar ouders elkaar leerden kennen. Dat was bij Albert Heijn, haar vader werkte daar.
 

Geheel links de winkel van Albert Heijn, waar Mahima's ouders elkaar leerden kennen


Een nichtje van de chef kwam in de oorlog met een paar vriendinnetjes vanuit Vlissingen naar de winkel om kleren te brengen. Een van de meisjes viel Izaäk meteen op. Aanvankelijk had zij niet veel oog voor de jonge medewerker, maar op een gegeven moment sloeg de vonk toch over.


Vertoning

Mahima heeft de film onlangs voor het eerst vertoond, voor een gezelschap van familie en buren. Het was een groot succes en er zijn heel wat traantjes bij geplengd.....


De film is, op aanvraag en na overleg met de familie, te bekijken in onze studiezaal. Misschien maakt ze nog een versie zonder de persoonlijke elementen, die dan beschikbaar via onze website zou kunnen komen.

Juli 2017