Een Zeeuws leven - Leo de Coninck

Gemeentearchief
HOME  |  Documenten  |  Een Zeeuws leven - Leo de Coninck

Een Zeeuws leven - Leo de Coninck

Van de heer Leo de Coninck ontving het Gemeentearchief het boek Een Zeeuws Leven. De waar gebeurde belevenissen van de in een kleine stad opgegroeide Lenny Breydel, verteld en opgeschreven door zijn alter ego Leo de Coninck.

Het in eigen beheer uitgegeven boek is een geanonimiseerde autobiografie die onder meer over de geschiedenis van de Zeeuwse joden in de oorlog verhaalt.
 


In Zeeland waren er vooral joden die afstamden van Portugese joden die in 1585 Antwerpen ontvluchtten. Veel van deze Zeeuwse joden vonden de dood in Westerbork, nadat zij het advies van de Joodse Raad opgevolgd hadden om niet onder te duiken. Twee families werden gered dankzij de vader van De Coninck, die vervolgens zelf naar kamp Gross Rosen deporteerd werd. Hij werd daaruit gered door een NSB-familielid (!).

Leo de Coninck (eerstegraads geschiedenis), was in de jaren negentig werkzaam bij instellingen die zich inzetten voor oorlogsgetroffenen in Nederlands-Indië (waaronder tien jaar als directeur van Pelita) en was de drijvende kracht bij de oprichting van het Indische Platform. Ook hierover schrijft hij.

De kleine Zeeuwse stad in de subtitel is Goes. De naam van zijn alter ego is ingegeven door het standbeeld in Brugge van Pieter de Coninck en Jan Breydel. In zijn familie was het een hardnekkig gerucht dat ze van deze De Coninck afstamden, maar dat trekt de auteur zelf in twijfel.

Mei 2012