Boek Laurus Boone - Han Vermeulen

Gemeentearchief
HOME  |  Documenten  |  Boek Laurus Boone - Han Vermeulen

Boek Laurus Boone - Han Vermeulen

Han Vermeulen werkt aan een biografie over de in Wolphaartsdijk geboren predikant Laurus Boone. Het is waarschijnlijk zijn laatste in een reeks van ongeveer vijftien boeken over predikanten en kerkhistorie van de Oud Gereformeerde Gemeenten die hij reeds het licht liet zien.
 


Oprichter


Aanvankelijk dacht hij dat er over Laurus Boone geen boek te schrijven zou zijn: te lang geleden en te weinig informatie. De andere predikanten die hij beschreef, leefden later en lieten meer sporen na. Maar drie jaar geleden kreeg hij van iemand de stamboom van Boone, die teruggaat tot 1700. En toen ging het toch kriebelen: het was nu of nooit. Vermeulen is zelf lid van de Oud Gereformeerde Gemeenten en hij is vrijwel de enige binnen zijn kerkverband die archiefgegevens verzamelt over predikanten en hun geschiedenissen. Als hij het niet zou doen, zou dat boek er wellicht nooit komen. Boone was trouwens de oprichter van het kerkverband der Oud Gereformeerde Gemeenten. Vermeulen verwacht dat het boek ruimschoots meer dan tweehonderd bladzijden gaat tellen: hij ontdekt veel meer dan hij gedacht had.

Jeugd in Wolphaartsdijk


Han Vermeulen haalde veel informatie uit de Krantenbank Zeeland. Hij schetst vooral ook de leefwereld van Laurus, die werd geboren op 1 november 1860 in Wolphaartsdijk.

De geboorteakte van Laurus Boone.

Vermeulen werd bij zijn zoektocht in het Goese archief terzijde gestaan door de archivarissen, die ook gegevens over Laurus’ vader ontdekten. Vader Boone was hoefsmid en deed af en toe dienst als veearts. In het archief is terug te vinden dat Marinus Boone vergunning kreeg op het oude kerkhof van Oud-Sabbinge een bergplaats voor gereedschappen te vestigen.

Verklaring uit 1864 ondertekend door burgemeester en wethouders van de gemeente Wolphaartsdijk waarin Marinus Boone toegestaan wordt  "eene bergplaats voor bouw- en smitsgereedschap op het oude kerkhof op den dorpe Oud Sabbinge alhier" in te richten. In ruil hiervoor moet hij voor eigen rekening een ijzeren hek plaatsen aan de westzijde van het kerkhof en dit ook blijven onderhouden.

Werk in de kerk
 

Laurus vertrok op zijn zestiende als smidsknecht naar Kapelle, waar hij in 1879 trouwde met de Schoorse Pieternella Roozendaal. Hij ging in Schore wonen en werkte daar tot 1889 als landarbeider. In die periode is hij tot grote geestelijke verandering gekomen. Hij begon heel stipt te leven en geloofde dat zijn zonden hem vergeven waren. Hij begon zelfs te preken in de vacante hervormde gemeente van Schore, maar wilde zich daar niet aansluiten omdat hij het met de leer van die kerk oneens was. Hij ging een tijd voor in een vrije samenkomst van Dominicus in Kattendijke en belandde uiteindelijk bij de Ledeboeriaanse gemeente van Yerseke, nu de Gereformeerde Gemeente. Boone vertrok in 1889 als voorganger naar Borssele en in 1890 naar Krabbendijke, waar hij bleef tot eind 1899. Hij werd op 26 december 1899 predikant in Terneuzen, bevestigd door ds. Janse te Middelburg, en vertrok begin 1904 naar Sint-Philipsland, waar hij in 1907 het kerkverband van de Oud Gereformeerde Gemeenten oprichtte. Hij ging er in 1934 met emeritaat en bevestigde Willem Blaak als zijn opvolger. Hij stierf in 1935 en werd onder grote belangstelling begraven.
 

Archieftoerisme
 

Vermeulen groeide op in Sint Philipsland, de gemeente van Laurus Boone. Hij woont in Meteren en kerkt in Geldermalsen, een gemeente die door dominee Boone gesticht is. Hij is met zijn vrouw een paar dagen op stap en bezoekt (kerkelijke) archieven in Yerseke, Krabbendijke, Kruiningen, Kapelle en Goes. Terwijl hij onderzoek doet, gaat zijn vrouw de stad in. Na Goes bezoeken ze Terneuzen en van daar gaan ze naar Brugge en Knokke. Zijn archiefonderzoek brengt hen in plaatsen die ze normaal niet zo gauw zouden bezoeken en daar hebben ze veel plezier in.


 

Vijver
 

Han Vermeulen heeft veel boeken geschreven, ook dagboeken en meditatieve, en daarnaast boeken van anderen bezorgd. Na een 25-jarige loopbaan in de ICT, waarbij hij ook al veel artikelen schreef, begon hij een eigen tekstbureau en uitgeverij. Het is waarschijnlijk zijn laatste in de reeks: veertig boeken is mooi om te stoppen. De vijver is leeg en alle predikanten met wie hij een klik heeft, zijn nu beschreven. Bovendien: er moet wel informatie te vinden zijn. Soms heeft iemand maar in één gemeente gewerkt en maakte hij niets mee; dan heb je vijftien pagina’s en dus geen boek. Maar hij vindt het nu welletjes. Het werk is voltooid en aan een verzamelboek van meerdere predikanten denkt hij niet meer. Het boek over Boone kost hem veel meer tijd dan gedacht, maar dat hindert niet. Vermeulen: ‘Ik krijg maar één keer de kans en echt alle informatie moet erin, ds. Boone is het meer dan waard. Hij was geestelijk en kerkhistorisch van grote betekenis.’

Han Vermeulen met op het tablet de eerste pagina van de biografie over Laurus Boone.

De biografie over Laurus Boone zal naar verwachting in het voorjaar van 2016 verschijnen.

www.tekstservicevermeulen.nl

Juli 2015