Archeologische vondst toegevoegd aan expositie Goese vesten 600 jaar

Gemeentearchief
HOME  |  Documenten  |  Archeologische vondst toegevoegd aan expositie Goese vesten 600 jaar

Archeologische vondst toegevoegd aan expositie Goese vesten 600 jaar

Aan de expositie ‘Goese vesten 600 jaar’ in het Stadskantoor is een eeuwenoud kannetje toegevoegd dat afkomstig is uit de Westvest.
 

Links Johan Boogaard, midden wethouder Derk Alssema, rechts regio-archeoloog Karel-Jan KerckhaertJohan Boogaard overhandigde het kannetje op 7 november aan wethouder Derk Alssema (portefeuille Cultureel Erfgoed en Archief) en regio-archeoloog Karel-Jan Kerckhaert.
 


Het kannetje werd in de jaren vijftig aangetroffen in baggerslib uit de Westvest dat in het plantsoen naast de Westerkerk opgeslagen lag.
Johan Boogaard, toen nog een jonge man en tegenwoordig vrijwilliger bij het Gemeentearchief, heeft het daar destijds gevonden en al die tijd bewaard.
De expositie over de Goese vesten was voor hem aanleiding om zich met de vondst te melden en deze in bruikleen te geven. Inmiddels is het object onderzocht door het SCEZ en het vermoeden van
Boogaard dat het uit de zeventiende eeuw stamt, bleek te kloppen. Het is een steengoed-kan uit de periode 1600-1650. 
 

In het midden het kannetje
 

Na afloop werd het kannetje bij de andere archeologische vondsten in de vitrine geplaatst.


Oproep

De tentoonstellingsorganisatie wil bij deze een oproep doen aan mensen om zich met vondsten uit de Goese vesten te melden bij de regio-archeoloog Karel-Jan Kerckhaert, k.kerckhaert@goes.nl.

Informatie over de tentoonstelling Goese vesten 600 jaar


 

November 2017