Afscheid Allie Barth

Gemeentearchief
HOME  |  Documenten  |  Afscheid Allie Barth

Afscheid Allie Barth

 

   waai van modern naar oud arch 

 

 

In diverse gemeentelijke archieven zullen ze hem nog regelmatig zien. Daar blijft hij voorlopig nog archiveringswerk doen, zoals inventariseren en bezoekers informeren. Voor Goes zal hij nog meewerken aan een boekje over dorpen in de serie wandel- en fietsroutes van het gemeentelijke magazine Samenspel. En verder heeft hij nog plannen voor een project rond de Eerste Wereldoorlog.

Al met al tweeëneenhalve dag per week, en dan werkt hij 's avonds nog aan zijn boek over de Grote of Maria Magdalenakerk, dat volgend jaar zal verschijnen. Dit boek, dat hij samen met historicus Albert Kort schrijft, zal driehonderd pagina's tellen. De geschiedenis van de kerken is een van de specialismen van Allie Barth. Hij publiceerde regelmatig over dit onderwerp, onlangs verscheen bijvoorbeeld de derde, herziene versie van de wandel- en fietsroute Langs verdwenen kerken in de Goese Binnenstad

Ontdekkingsreis
 

Allie Barth volgde L.J. Abelmann in 1990 op als gemeentearchivaris van Goes en bleef dat tot 2009. Hij gaf het vaandel toen over aan de huidige gemeentearchivaris Mirjam Louisse. Hij wilde zich weer meer aan het vak wijden en minder aan organisatorische taken. Op 1 september 1979 was hij in dienst getreden van het Gemeentearchief Goes. Daarvoor, vanaf 1967, werkte hij bij afdelingen modern archief van achtereenvolgens Gorinchem, Den Helder, Oud-Beijerland en Goes. Die ommezwaai maakte hij door zijn grote liefde voor geschiedenis, op school al was het zijn favoriete vak. udt van geschiedenis, op school al was het zijn favoriete vak  Die ommezwaai maakte    

Allie Barth en Mirjam Louisse

Waarom gaat hij door? Omdat hij "met kalmte wil afbouwen" en er nog "zo verschrikkelijk veel plezier" aan beleeft: "Als je met het oude materiaal aan de gang gaat, gaat er elke dag een wereld voor je open. Je bent continu op ontdekkingsreis." Hij noemt als voorbeeld zijn ontdekking van een Franse lelie in het steenwerk van de Grote Kerk. "Hoe komt die daar, dat is zo intrigerend. En waarom was er een altaar voor de Heilige Maagd, terwijl de kerk aan Maria Magdalena gewijd was? De Grote Kerk heeft nog zoveel geheimen.....". Hij voegt daaraan toe dat dat misschien maar zo moet blijven ook. "Met middeleeuwse bronnen moet je heel voorzichtig zijn en je niet laten verleiden tot vrije interpretaties."

In de meer dan dertig jaar dat hij bij het Gemeentearchief van Goes werkte, heeft hij de tijd zien veranderen. Was er vroeger tijd om te studeren in de archieven, nu moet alles snel snel snel." En studeren? "Dat doe je dan in je eigen tijd."

Download hieronder een samenvatting van de toespraak die Allie Barth bij zijn afscheid hield.

September 2012

Te downloaden: