Aanwinsten bibliotheek

Gemeentearchief
HOME  |  Documenten  |  Aanwinsten bibliotheek

Aanwinsten bibliotheek

Aanwinsten 2013 

Buiten schot, Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914 - 1918, Paul Moeyes, Amsterdam/Antwerpen 2001

Antwerpen-1914, Bolwerk van België tijdens de Eerste Wereldoorlog met de Val van Antwerpen door Jozef Muls, Antwerpen 2013

Doorn in het vlees, Foute Nederlanders in de jaren vijftig en zestig, Ismee Tames, Amsterdam 2013

Van landverraders tot goede vaderlanders, De opsluiting van collaborateurs in Nederland en België, 1944 - 1950, Helen Grevers, Amsterdam 2013

Actaregister van de kerkenraad Nederduits Gereformeerde Gemeente te Arnemuiden 1575 -1625, bewerkt door A.H.G. Verouden, Hollandse Bronnen deel 7, Rotterdam 2013

Fort Rammekens, Een poort naar de toekomst, Jacoline Vlaander, Vlissingen 2013 

De Staats-Spaanse linies, Monumenten van conflict en cultuur, Jan J.B. Kuipers, Vlissingen 2013

Naar het aards paradijs, Het rusteloze leven van Jacob Roggeveen, ontdekker van Paaseiland (1659-1729, Roelof van Gelder, Amsterdam 2012

Een kleine geschiedenis van de Grote Oorlog 1914 - 1918, Koen Koch, Amsterdam 2010

Er zit geen brood meer in, Zeeuwse zaakjes die er bijna niet meer zijn, Jan Jansen en Ben Seelt, Goes 2012

Nehalennia, Het laatste offer, Martinus de Kam, Middelburg 2013

Zeeland belicht, Ruden Riemens en Jan van Damme, geschenk Week van het Zeeuwse Boek 2013

Zondig in Zeeland, div. auteurs, Rotterdam 2013

1295 De slag om Baarland, D. Tempelman-Venselaar, De klimmende ster

40 Jaar De Klomp, 1973 - 2013, incl. 2 dvd's, div. auteurs, Middelburg 2013

Racoon, Alles voor het liedje, Eugène de Kok, Rotterdam 2012

Aslander, Rien van den Berg, Barneveld 2012

Het bloedig IJzerland, A. Hans, gebonden weekblad 1920. Schenking A. Burger

Door eendracht bloeiend, Over fruitteelt en de veilingen in Zeeland, Jan de Jonge, Kapelle 2013

Geloot voor Napoleon, Bevelanders in het leger van Napoleon 1811 - 1814, Jan de Ruiter, Goes 2013

Geschiedenis van Zeeland deel III 1700 - 1850, Paul Brusse, Jeanine Dekker, Arno Neele, Utrecht 2013

De genealogische werkplaats, Ethiek en methodiek van het onderzoek, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 2013, deel 67, Den Haag 2013

De geschiedenis van de Nederlandse prentbriefkaart, deel I, periode 1871 - 1900, Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten, H.J. Haverkate, Den Haag 1998

De geschiedenis van de Nederlandse prentbriefkaart, delen II-A en II-B, periode 1900 - 1918, Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten, H.J. Haverkate, Den Haag 1998

De geschiedenis van de Nederlandse prentbriefkaart, delen III-A en III-B, periode 1919 - 1945, Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten, H.J. Haverkate, Den Haag 1998

De geschiedenis van de Nederlandse prentbriefkaart, delen IV-A, IV-B en IV-C, periode vanaf 1946, Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten, H.J. Haverkate, Den Haag 1998

Huis & haard, Monumenten van het wonen, Ileen Montijn, Stichting Open Monumentendag, Amsterdam 2001. Schenking Commissie Open Monumentendag

Boerenbouw, Monumenten van het agrarisch bedrijf, Sietze van der Hoek, Stichting Open Monumentendag, Amsterdam 2003, Schenking Commissie Open Monumentendag

Nederland waterstaat, Monumenten van het water, Toon Schmeink, Stichting Open Monumentendag, Amsterdam 2000. Schenking Commissie Open Monumentendag

Merck toch hoe sterck, Monumenten van verdediging, Fred Feddes, Stichting Open Monumentendag, Amsterdam 2004. Schenking Commissie Open Monumentendag

De Kaloot, Een strand vol met verrassingen, Henny Lukasse-de Witte, Goes 2013

Encyclopedie van de Nederlandse prentbriefkaart, Deel 1, A tot en met M, Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten, H.J. Haverkate, Den Haag 1998

Encyclopedie van de Nederlandse prentbriefkaart, Deel 2, N tot en met Z, Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten, H.J. Haverkate, Den Haag 1998

Uitgeverslijst van Nederlandse prentbriefkaarten, Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten, Henk Nieuwenhof, Soest 2008

De bedelaarskolonie, De Ommerschans, het eerste landelijk gesticht voor luilevende armen, Wil Schackmann, Amsterdam 2013

Moederschap, dienstbaarheid en zorg werd ons met de paplepel ingegeven, Het huishoudonderwijs in Zeeland 1919-1968, Gerda Godrie van Gils, Middelburg 2013

J. Torbijn in Goes, in VDP Bulletin jaargang 29, nummer 112, april 2012 

Goes, Centrum van Zeeland, Ontwikkelingen in wonen en werken, Magazine voor ondernemers, Goes 1985 (schenking L. Janssens)

Goes, informatie over wonen, werken en winkelen, Goes 1985 (schenking L. Janssens)

De ondergang van Reimerswaal, J. Stamperius, Heusden, 2e druk zonder jaartal

Het Goese Meer, 10 jaar in woord en beeld, Ireen Schmid en Ray Trimbach, Goes 2004

Diverse artikelen over de oorlog, E. van Dieren, Amsterdam 1915 (schenking A. Haaij)

De vloed komt op, Oxford Groep, Rotterdam 1937/38 (?), Nederlandse uitgave van The Rising Tide, London, (schenking A. Haaij)

Morele en geestelijke herbewapening, diverse auteurs, Utrecht 1939 (schenking A. Haaij)

Op de grens van twee werelden, Dr. H. Colijn, Amsterdam,1940 (schenking A. Haaij)

Almanak voor het jaar 1894, diverse auteurs, Middelburg 1894

Almanak voor het jaar 1896, diverse auteurs, Middelburg 1896

Bezet, verzet, ontzet, Goes en omgeving in de bewogen jaren 1940-1944, Nic. J. Karhof, Goes, zonder jaartal (schenking A.C. Koster)

Gedenkboek 1898-1923 ter herinnering aan het 25jarig Regeeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina, tevens Praktisch Handboek voor het Huisgezin, Goes 1923 (schenking A.C. Koster)

Zeeuwse zeehelden, Uit de zestiende en zeventiende eeuw, Jaap R. Bruijn, Johan Francke, Tobias van Gent, Ruud Paesie en Doeke Roos, Vlissingen 2012

De banneling van Tobago, Dossieruitgave met facsimile, Danker Jan Oreel en René Verhulst, Goes 2013

Stappen in en om de Grote Kerk in Goes, Albert Kort en Allie Barth, Goes 2013

Verjaagd door vuur en water, Evacuatie- en vluchtelingenverhalen van Zeeuwen, Kees Slager, Vlissingen 2013

Noodsein boven Zeeland, De crash van een Amerikaanse bommenwerper in een Zeeuwse polder, Mark van den Dries, Soesterberg 2012

Pieter Puype, Een Zeeuwse beeldhouwer in Apeldoorn, Frederik Erens en Jan Memelink, Breda

De ramp getekend, Hoe de watersnood in kinderboeken werd verbeeld, Herman Vuijsje, Zaandam/Ouwerkerk 2013

Nederland's Adelsboek, jaargang 97, Centraal Bureau voor Genealogie 's-Gravenhage 2012

Franken Goes, Landbouwmechanisatie en meer, Geschiedenis van innoveren en Aanpassen, Ireen Schmid en Tom Franken, Goes 2013

Zeeland - land tussen zeeën, Andreas Oosthoek en Wim Riemens, Middelburg 1986 (schenking dhr. Timmerman)

Aan het front, Will Berthold, Amsterdam 1989 (schenking dhr. Timmerman)

Ouwerkerk in oude ansichten, Joostina A. van Kooten, Zaltbommel 1976 (schenking dhr. Timmerman)

't Reisvaardig Beveland, J.C. van Hartingsveldt, Zeelandreeks 9, Middelburg 1984 (schenking J.J. Kloos)

Bronnen op het spoor, Gids voor onderoek naar de geschiedenis van de spoorwegen in Nederland, Utrecht 2000 (schenking J.J. Kloos)

Cartularium van de heren van Veere uit het geslacht van Borsele 1282-1481, 1555, redactie P.A. Henderikx, Hilversum 2007

Stoomwasscherij De Zon, van De Zon naar Zeetex. Geschiedenis van een Goes' bedrijf, van 1912 tot 1997, Ireen Schmid 2013

De Nederlandse Streekvervoerbedrijven, div auteurs. Amsterdam 1956. Schenking J.J. Kloos

Trams en treinen in de jaren '30 tot '50 uit het archief van M. van Notten, Remmo Statius Muller, Rijswijk 1987. (Schenking J.J. Kloos)