400 jaar Synode van Dordrecht - Huib Uil

Gemeentearchief
HOME  |  Documenten  |  400 jaar Synode van Dordrecht - Huib Uil

400 jaar Synode van Dordrecht - Huib Uil


Huib Uil deed onderzoek in de 'Archieven van de Stad Goes'. De aanleiding is de herdenking van de Synode van Dordrecht, die in 1618/1619 werd gehouden.

Zijn onderzoek richtte zich op de positie die Zeeland innam tijdens de discussies die leidde tot de synode. In het Goese archief trof hij diverse stukken aan die ontbreken in het archief van de Staten van Zeeland en in andere stadsarchieven.

Het onderzoek was ter voorbereiding van een inleiding die hij houdt op zaterdag 29 september. Dan heeft de Stichting Studie Nadere Reformatie haar jaarlijkse congres in de Nieuwe Kerk in Zierikzee (www.ssnr.nl).

Bijzonder is dat hij archieven raadpleegde die hij ooit zelf geïnventariseerd heeft. Huib Uil was van 1972-1979 verbonden aan het Gemeentearchief Goes. Tot voor kort was hij gemeentearchivaris van Schouwen-Duiveland.


Juli 2018