100 jaar Vrouwengilde Goes - Thea van Dijk

Gemeentearchief
HOME  |  Documenten  |  100 jaar Vrouwengilde Goes - Thea van Dijk

100 jaar Vrouwengilde Goes - Thea van Dijk

In 2019 bestaat het Vrouwengilde Goes honderd jaar. Thea van Dijk doorzocht het archief van het Gilde, dat bij het Gemeentearchief in bewaring is gegeven. Zij is de secretaris en werkt aan een verhaal over de geschiedenis van het Vrouwengilde Goes voor het clubblad 'De Ganzeveer'.


Notulenboeken

Het archief, dat uit drie dozen bestaat, bevat notulenboeken, kasboeken e.d. Zij haalt de meeste gegevens uit de notulenboeken. Handgeschreven zijn die grotendeels, niet altijd even gemakkelijk te lezen. 
 

Pagina's uit notulenboeken van de jaren vijftig.


Ze heeft nu bijna alle presidenten van de club op een rijtje in de periode 1919-2018. Uit de notulenboeken blijkt dat er per jaar zes bestuursvergaderingen waren, vier ledenvergaderingen en een jaarvergadering. De eerste activiteit was op 19 september 1919. 


Kerk

Thea van Dijk zoekt nog uit welke voorlopers het Vrouwengilde precies had. Dat de club vanuit de rooms-katholieke kerk opgericht werd, was al bekend. De betrokkenheid van de kerk liet zich op allerlei wijzen zien. Elke bijeenkomst begon met een gebed. Altijd was een pater, soms zelfs de deken, aanwezig. Zij gaven regelmatig presentaties, over onderwerpen als de opvoeding van kinderen. En een vaste geestelijke werd aangesteld als raadsman. In 1927 werd een naaikransje opgericht voor de missie in Borneo.


Jaren zestig

De moderne tijd laat zich aflezen aan de notulen. In maart 1962 was er een stemming over een verandering van de statuten. Sindsdien mochten ook niet-katholieke vrouwen toetreden tot het gilde. En het bestuur hoefde voortaan nog maar voor een derde uit katholieke vrouwen te bestaan. 


Beste huisvrouw

Naast de vaste bijeenkomsten en het al genoemde naaikransje waren er door de jaren heen allerlei activiteiten. In 1921 werd een zangvereniging opgericht. Een babysitcentrale is een ander voorbeeld. Het grappigste voorbeeld is, met hedendaagse ogen gezien, misschien nog wel de wedstrijd wie de beste huisvrouw was. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen dames met minder en dames met meer dan tien jaar ervaring in het huishouden.


Veel activiteiten

Ook tegenwoordig organiseert het Vrouwengilde nog veel. Twee keer per maand op woensdagmiddag is het soos. Elke maand, soms twee keer per maand, is er een presentatie over een actueel maatschappelijk onderwerp, kunst of natuur. Soms is er een bezoek aan een bedrijf of instelling. Jaarlijks is er een fietstocht en een daguitje. Twee keer per jaar gaan ze dineren: in ieder geval een keer met Kerst. Verder wordt er twee keer per jaar een bloemstukje gemaakt met de leden.


Christelijke waarden

Hoewel het Vrouwengilde Goes nog maar deels met de kerk verbonden is, zijn de christelijke waarden nog wel terug te vinden. Zo is er aandacht voor de ander en worden er dingen voor goede doelen georganiseerd, zoals de stichting Sûrplus voor een project in Oekraïne. Ze hebben aandacht voor eenzaamheid, met hun activiteiten willen ze eraan bijdragen dat alleenstaande vrouwen zich kunnen ontplooien en het gewoon gezellig hebben met elkaar. In februari 2010 werd de naam veranderd van Katholiek Vrouwengilde Goes naar Vrouwengilde Goes.

Flyer van het Vrouwengilde Goes. Onderaan de bladzijde kunt u deze als pdf downloaden.


Nieuwe leden welkom

Het jubileum willen ze in september 2019 vieren met een receptie. Ze hopen op korte termijn wat nieuwe leden te werven. Het is een hechte club, maar ouderen vallen langzamerhand weg. Het zou jammer zijn als het Vrouwengilde Goes na zo'n lange tijd zou verdwijnen.

www.vrouwengildegoes.nlOktober 2018

Te downloaden: