Digitale cartografie

Gemeentearchief
HOME  |  Thema's  |  Digitale cartografie

Digitale cartografie

Hieronder vindt u verschillende manieren om via oude kaarten door de tijd te reizen.
 

Kadasterkaart 1832
 


Grotere kaart weergeven

Klik op de kaart voor meer informatie.

Sinds 1832 heeft ons land een landelijk kadaster. De voorbereidingen daarvoor waren al in de Franse tijd gestart: om een nauwkeurige heffing van de grondbelasting mogelijk te maken, was een systematische beschrijving nodig van alle grondeigendom.  

De Zeeuwse perceelskaarten (minuutplans genoemd) zijn grotendeels bewaard gebleven en bevinden zich deels in het Zeeuws Archief in Middelburg. Bij het Kadaster zijn ze vandaag de dag nog steeds in gebruik.  

De kadastrale kaarten van de kernen die tegenwoordig onder de gemeente Goes vallen, zijn op deze plaats samengebracht. De informatie wordt in de loop van de tijd uitgebreid. Een project van Lo Jansen, vrijwilliger bij het Gemeentearchief Goes.


Zie ook:

 • Nederland in de 16e eeuw

  Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontwikkelde digitale kaart van Nederland in de zestiende eeuw. De kaart toont meer dan honderd steden en veel wegen, gebouwen en waterlopen.

 • Cultuurhistorische hoofdstructuur

  Via de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zeeland kunt u cultuurhistorische elementen op oude kaarten van Zeeland raadplegen tot vijf eeuwen terug.

 • Tijdreizen: zo zag uw straat er 200 jaar geleden uit

  Door het Kadaster ontwikkelde website waarop je kunt zien hoe een bepaald stuk van Nederland er vroeger uitzag.

 • Histomap

  Interactieve historische kaarten, oftewel: Histomaps. In Google Maps maakte NPO Geschiedenis kaarten rond allerlei thema's.