Martinus Pieter Blaaubeen (1798-1879), burgemeester (in bewerking)

Gemeentearchief
HOME  |  Rubrieken  |  De Goese jaren van  |  Martinus Pieter Blaaubeen (1798-1879), burgemeester (in bewerking)

Martinus Pieter Blaaubeen (1798-1879), burgemeester (in bewerking)

(in bewerking)

Martinus Pieter Blaaubeen, van 1852-1878 burgemeester van Goes. 

Burgemeester Blaaubeen. Tekening door wed. Spanier. Uit: H.G. Hartman jr., Gedenkschrift van het Blaaubeenfeest, Goes 1877

Hij stelde bij zijn 25-jarig ambtsjubileum in 1877 de Blaaubeenbeurs in, om 'jongelieden van goeden aanleg en onbemiddelde ouders, ingezetenen der gemeente, in staat te stellen om het onderwijs aan één der beide Hogere Burgerscholen, alhier, te genieten'.