Cultureel erfgoed

Gemeentearchief
HOME  |  Thema's  |  Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

Inventarisatie cultureel erfgoed


De gemeente Goes kan terugkijken op een rijke historie: de generaties voor ons hebben waardevolle zaken nagelaten zoals monumentale panden, kerken, boerderijen, molens en ga zo maar door. Dit cultureel erfgoed bepaalt mede de identiteit van onze Goese samenleving. De zorg voor dit cultureel erfgoed is dan ook van groot belang. Het gemeentebestuur van Goes wil dit cultureel erfgoed een betekenisvolle, actuele plaats geven in de Goese samenleving.

De meermin op het visafslaghuisje aan de Turfkade. Foto M.J. de Regt.

Gevelstenen, stoeppalen, hekken, levensbomen, muurankers etcetera

Medewerkers van het gemeentearchief van Goes werken aan de inventarisatie van het cultureel erfgoed in de gemeente. Naast gebouwen worden ook elementen als gevelstenen, stoeppalen, hekken, levensbomen, muurankers e.d. op de foto gezet en nauwgezet beschreven. Het cultureel erfgoed in zowel de stad Goes als de omringende dorpen wordt op deze wijze geĆÆnventariseerd met als doel het erfgoed te beschermen en te behouden.

Met eventuele vragen kunt u zich wenden tot mevrouw M. Louisse (e-mail m.louisse@goes.nl) (Gemeentearchief) of tot de afdeling Vergunningen en Handhaving.


Bekijk foto's van cultureel erfgoed in de gemeente in onze beeldbank: