Bidprentjes

Gemeentearchief
HOME  |  Archieven/collecties  |  Bidprentjes

Bidprentjes

Afbeelding van een bidprentje

Adrie van den Dries uit 's-Heerenhoek was bij zijn leven een enthousiast verzamelaar van oude bidprentjes, berichten over het leven en sterven van katholieke ingezetenen. De protestanten kennen die traditie niet. De oudste exemplaren die Van den Dries bezat, dagtekenden al uit de negentiende eeuw. Bij het gemeentearchief was Adrie bezig om zijn verzameling digitaal te maken. Dat is hem voor het grootste deel gelukt. Het was zijn wens om deze verzameling van meer dan tweeduizend bidprentjes digitaal ter beschikking van het publiek te stellen.

U kunt deze op collecties Gemeentearchief Goes bekijken.