Recente aanwinsten

Gemeentearchief
HOME  |  Archieven/collecties  |  Bibliotheek  |  Recente aanwinsten

Recente aanwinsten

Binnenkort kunt u via een database onze bibliotheek doorzoeken.

U kunt boeken inzien in onze studiezaal. Boeken worden niet uitgeleend.
 


Aanwinsten 2020

I.D. Fransen van de Putte (1822-1902) Het leven van een selfmade politicus, Paul Consten, Nijmegen 2019

De wonderdokter, Albert-Willem van Renterghem, Rinus Spruit, Amsterdam 2019

Slag om de Schelde, De beslissing in de strijd om West-Europa, Tobias van Gent en Hans Sakkers, Bergschenhoek 2019


Aanwinsten 2019

De ketens verbroken. Aspecten van de bezetting en de bevrijding van West-Zeeuws-Vlaanderen 1940-1945, André Bauwens en Gert Stroo (red.), Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 47, 2019. Schenking G. Stroo
 

Aanwinsten 2018

Zeeuws geluk, Carolijn Visser, Amsterdam 2018. Schenking W.H. van Meegen

Van Raas tot Rico, Peter de Jonge, Geschenk Week van het Zeeuwse Boek 2018

De Groote- of St. Maria Magdalena Kerk te Goes en hare restauratie, Antoine van den Berg, Goes z.j. (tussen 1922 en 1927). Schenking W. Kakebeeke

De Groote of Maria Magdalena Kerk te Goes en haar restauratie, A.D.F. van der Wart, Goes z.j. (na 1930). Schenking W. Kakebeeke

Aanteekeningen over het klokkenspel van den toren der St. Maria Magdalenakerk (Groote Kerk) te Goes en van de andere in Goes aanwezige klokken, H. Vissers, stadsklokkenist, uitgave Oudheidkundige Vereeniging "De Bevelanden", Goes 1935. Schenking W. Kakebeeke

De veroordeeling van Ds. Renatus Stenhuys, Bijdrage tot de kennis der kerkelijke rechtspleging in de 18de eeuw, A.M. Wessels, Uitgave van de Oudheidkundige Vereeniging "De Bevelanden", 1933. Schenking W. Kakebeeke

Zeeuwsche Boere-Kermis, C. Zwigtman, Goes 1817. Schenking W. Kakebeeke

't Kom aal hoed ee..., Humoristische vertelsels van Rachel van de Vrede in Zeêuws dialect (Yerseke), Ellewoutsdijk 2008. Schenking L. Smallegange-Haverhoek

Een Zeeuwse idylle, Het beeld van Zeeland in prentenboeken 1900-1960, Saskia de Bodt, Arnhem 2006. Schenking L. Smallegange-Haverhoek

Omtrent Gerrit Pieter Roos, Lo van Driel, Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 46, Aardenburg 2018

Cécile en Elsa, strijdbare freules, Elisabeth Leijnse, Amsterdam 2015

De kinderkolonie, 'Tot een werkzaam leven opgeleid': De wezen van Veenhuizen (1824-1859), Wil Schackmann, Meppel 2016

Reijmerswaal boven water, Een geschiedenis van 1203 tot 1532, Cornelis de Vries, Middelburg 2016. Schenking gemeente Oostburg

De Wolkenkijker, Sara, de vrouw achter Frans Naerebout, Marja Visscher, Utrecht 2018

Landschapsatlas van de Oosterschelde, Spiegel van verleden, venster op de toekomst, Kees Bos en Jan Willem Bosch, Koudekerke 2017

Wij van de hbs. Terug naar de beste school van Nederland, Roelof Bouwman en Henk Steenhuis, Amsterdam 2017

Ik ben de baas, Jacoba van Beieren, Arend van Dam, met illustraties van Alex de Wolf, Houten 2017. Schenking W.H. van Meegen

Jan Catoen, De legende ontmaskerd, John Brosems, 2017. Schenking W.H. van Meegen

De Westerschelde bij storm en mist, Scheepsrampen in het Westerscheldegebied van 1860-1982, C. Heijkoop, Vlissingen 1983. Schenking A. Sandee

Maritiem Zeeland, 125 jaar Zeeuwse Scheepvaart in woord en beeld, C. Heijkoop, Vlissingen 1988, Schenking A. Sandee


Aanwinsten 2017

Ons Zeeuwsch verleden, Schetsen, legenden, folklore, historie, plaats- en persoonsbeschrijving, kerkhistorie, A.M. Wessels, Arnhem 1973. Schenking L. Janssens

Katholiek Beveland van 1600 - 1738, Kroniek van Claus, A.J. Barth, L. van Driel, F.H. de Klerk, Gemeentelijke Archiefdienst Goes. Schenking L. Janssens

De revolutie van 1795 in Zeeland en de moeilijke geboorte van ons eerste parlement, F. van Dijk, Goes 1974. Schenking L. Janssens

Goes in haar sas, Gemeentelijke Archiefdienst Goes 1986. Schenking L. Janssens

Nederlands Gezinsboek, Alphen aan den Rijn 1965. Schenking L. Janssens

Het kasteel Westhoven, A.L.G. Bosboom-Toussaint, 's-Gravenhage 1887. Schenking J. Noorlandt

Ben ik een Zeeuw?, Freek de Jonge, Geschenk Week van het Zeeuwse boek, Muiderberg 2017. Schenking W.H. van Meegen

Versailles aan de Schelde, Familiekroniek, Anna van Suchtelen, Amsterdam 2017. 

Jacoba van Beieren, De nicht van de bisschop, Joyce Tulkens, Schoorl 2001. Schenking W.H. van Meegen

Jacoba, Dochter van Holland, Simone van der Vlugt, Amsterdam 2009. Schenking W.H. van Meegen

Yerseke, Streek VVV Zuid-Beveland, Yerseke, z.j. Schenking T. de Jonge

Dorpen in Zeeland, Heemschutserie deel 38, ir. P.J. 't Hooft b.i., Amsterdam 1944. Schenking L. Janssens

Wandelen over de wallen, Natuureducatie nr. 2 gemeente Goes, z.j. Schenking L. Janssens

De brandende kampongs van Generaal Spoor, Rémy Limpach, Den Haag 2016.

Het vierde gewas, Chris de Stoop, uitgave Week van het Zeeuwse boek, Middelburg 2016. Schenking W.H. van Meegen
 


Aanwinsten 2016

Goes tot 1586, Het ontstaan van Goes archeologisch gezien, boekje bij tentoonstelling december 2016-juni 2017 in Stadskantoor Goes, Dicky de Koning AWN afdeling Zeeland

War came tot Java, The story of the Zweede and de Vries families, Morristown 1998. Schenking J.E. de Vries

50 jaar Watersportvereniging Noord-Beveland, Kortgene 2016. Schenking G. de Fouw

Borssele & polder. Dé unieke 'bewaarglossy' van Borssele, Borssele 1416-2016. Borssele 2016. Schenking dhr. H. de Kunder

Het ziekenvervoer worstelde en kwam boven. Het wel en wee van de Ambulancedienst Bevelanden, Hans Waldeck. Nijmegen 2016

Het vierde gewas, Chris de Stoop, geschenk Week van het Zeeuwse Boek, 2016. Schenking J.J. Kloos

Kanaal door Zuid-Beveland, Special Magazine ter gelegenheid van de officiële opening van het Kanaal door Zuid-Beveland, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1992? Schenking A. Snoep

Naar Zeeland! Schilders van het Zeeuwse landschap, Ad Beenhakker, Vlissingen 2016. Schenking W.H. van Meegen

De Levens Lot, Roman van liefde en smart Van werk en geluk, Martinus Schipper, tweede druk 2015. Schenking familie Schipper

Een leven in dienst van de Marine 1896-1927, L.D. van Driel, 2016. Schenking familie Van Driel

De Bijbel voor Jeugdige Christenen, Godsdienstig Huisboek, A.W. van Campen, Tiel 1857. Schenking H. Uil, Gemeentearchief Schouwen-Duiveland

Voorlopige fotografenlijst van Zeeuwse fotografen, GCZ Zeeland. Schenking H. van Dijke

Zeeuwen buiten Zeeland, Zeeuws Tijdschrift, nr. 5-6, 1999. Schenking H. van Dijke

Latijns-Nederlands, woordenboekje voor genealogen, J.J. van Dongen, Zeeland 1987. Schenking H. van Dijke

Watersnood Zeeland, 12 en 13 maart 1906, Alphen aan den Rijn 1981. Schenking H. van Dijke

Materiële cultuur: huisraad, kleding en bedrijfsgereedschap, Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis, H. van Koolbergen, Zutphen 1988. Schenking H. van Dijke

De Vesting Willemstad. Nr. 62 Deel 1 Willemstad in de tachtigjarige oorlog, C.A.L.L. van Nispen, Publicaties van het archivariaat "Nassau-Brabant', 1983. Schenking H. van Dijke

Dreischor, historische bijzonderheden, J.J. Klompe, Stad en Lande Zierikzee 1949. Schenking H. van Dijke

Anna Jacobapolder en de tram op Sint-Philipsland, Signaal '97, Tholen 1997. Schenking H. van Dijke

De gemeente van huis uit, Een historische tocht langs de gemeentehuizen van Schouwen-Duiveland, H. Uil en G.C. Groenleer, Zierikzee 1989. Schenking H. van Dijke

Het plattelandsleven van Schouwen-Duiveland in vroeger tijd, Piet Boot, Zierikzee 1987. Schenking H. van Dijke

Schouwen-Duiveland, Cor Pols, Zierikzee 1978. Schenking H. van Dijke

Zierikzee, stad als een kasteel, W.H. Keikes, Jan Krakeel en Johan Berrevoets, Zierikzee 1971. Schenking H. van Dijke

Zierikzee tijdens de oorlogsjaren 1940-1945, L.A. Verburg, Zierikzee 1945. Schenking H. van Dijke

Enige hoofdstukken uit de geschiedenis van de gemeente Nieuw-Vossemeer vanaf 1809, Publicaties van het archivariaat "Nassau-Brabant', G.J. van Donschot, 1983. Schenking H. van Dijke

Nieuw-Vossemeer tot 1809, Publicaties van het Archivariaat 'Nassau-Brabant' 33, Albert Delahaye, Zundert 1976. Schenking H. van Dijke

De schoonheid van Zierikzee, uitgave t.g.v. het 1100-jarig bestaan van Zierikzee. Schenking H. van Dijke

De ramp op Sint Philipsland, 1953 - opdat wij niet vergeten - 2003, Jan Kempeneers, SInt-Philipsland 2003. Schenking H. van Dijke

De ramp op Sint-Philpsland, Een terugblik naar 1 februari 1953.... Sint-Annaland 1979. Schenking H. van Dijke

Zuudwest, Sint-Philipsland, land van wind en water, Sint-Philipsland 1998. Schenking H. van Dijke

Kadastrale Atlas van Zeeland 1832, deel I Goes/Kloetinge serie Zuid-Beveland, Middelburg 1987. Schenking H. van Dijke

Zeeland - tussen land en zeeën, Andreas Oosthoek en Wim Riemens, Middelburg 1986. Schenking H. van Dijke

Allerlei, Leo de Coninck, 1916. Schenking L. de Coninck

Het Nationaal Steun Fonds, bijdrage tot de geschiedenis van het verzet, 1941-1945, mr. P. Sanders, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie Monografieën nr. 9, Den Haag 1960. Schenking

Maandblad Onze Jonge Meisjes, 3e jaargang 1896/1897, Vereeniging ter behartiging van de belangen van Jonge Meisjes. Schenking T. de Jonge

Rond de Goese vesten. Hoe Goes anderhalve eeuw geleden modern werd, Ireen Schmid, Goes. Schenking A. Fierloos

De Burgerlijke en Kerkelijke geschiedenis van 's Heer Arendskerke tweede deel, De laatste eeuwen, A. de Smit, 1959. Schenking M. Oegema

Geïllustreerde Schoolatlas der Geheele Aarde, R. Bos, Groningen 1921. Schenking T. de Jonge

Inspiratie, uitgave ter gelegenheid van de Culturele Prijs Goes gewijd aan de inspirerende activiteiten van Ditte en Reynier de Muynck. Goes 2016. Schenking W.H. van Meegen

De rietdekker, een familiegeschiedenis, Rinus Spruijt. Amsterdam 2014. Schenking W.H. van Meegen

Zestig jaar KRO, uit de geschiedenis van een omroep, Baarn 1985. Schenking J.J. Kloos

Geschiedenis der tramwegen in Zeeuwsch-Vlaanderen 1887-1949, H.G. Hesselink, Kloosterzande 1984. Schenking J.J. Kloos

Geschiedenis der spoorwegen 1865 - 1948 Gent-Terneuzen en Mechelen-Terneuzen, H.G. Hesselink, Kloosterzande 1982. Schenking J.J. Kloos

Herinneringen aan de verdwenen stad, Theo Giele, PZC 2010

Zeeland belicht, Jan van Damme, tekst, en Ruden Riemens, fotografie, Week van het Zeeuwse boek 2013.

Vlieveld Deelen, van last tot lust? Afstudeeronderzoek D. Veerman, Universiteit Utrecht 2004. Schenking J.J. Kloos

Smokkelen in Brabant, Een grensgeschiedenis 1830-1970, Paul Spapens, Anton van Oirschot, Hapert 1988. Schenking J.J. Kloos

Sfeer langs ijzeren wegen, Haarlem 1991, samenstelling Frits van der Gragt. Schenking J.J. Kloos

De tramlijn op Walcheren, Vlissingen-Middelburg deel 2, Leen Boere, Den Haag 1993. Schenking J.J. Kloos

Naamwijzer der stad Goes en eilanden Zuid- en Noord-Beveland voor den jare 1821, Goes 1821. Schenking W.H. van Meegen

Het geheimzinnige licht in het Historisch Museum De Bevelanden, Dorothé Tempelman-Venselaar, Goes 2007. Schenking W.H. van Meegen

Sporen naar het Sloe, Opening van een nieuwe spoorlijn in Zeeland, Prorail 2008. Schenking W.H. van Meegen

'Hallelujah Scouts', Een terugblik op de Leger des Heils-padvinderij in Nederland, Gerard C. van Loo, Zwolle 1995. Schenking F.H. de Klerk

Hoop op toekomst, Belgische vluchtelingen in Nederland, met DVD, Ingeborg Kriegsman, Antwerpen 2016

Willy Boers, catalogus Creatie Art en Oostinga Other Art, Goes 2015

Kleurrijke vrouwen, catalogus Creatie Art en Oostinga Other Art, Goes 2016

De zee kwam door de brievenbus, Selma Noort met illustraties van Martijn van der Linden, Amsterdam 2016

Zee + Land, De kracht van kustregio's, Gert-Jan Hospers, Vlissingen 2014

50 jaar hardloper, Jan Roose, Nooit iets gewonnen en toch nog gedreven, Jan Roose, Middelburg 2014

111 plekken in Zeeland die je gezien moet hebben, Jan Kuipers/Heleen Dekker, Bussum 2015

Uit wat vergaat ontstaat steeds iets nieuws, overzichtstentoonstelling van Lodewijk Karel Bruckman, Bellingwolde 2005. Schenking M. Loeve

De vergelding, een dorp in tijden van oorlog, Jan Brokken, Amsterdam/Antwerpen 2013. Schenking W.H. van Meegen

Atlas De Wit 1698, Stedenatlas van de Lage Landen, tekst Marieke van Delft & Peter van der Krogt, Den Haag

Het veerhuis aan de Oosterschelde, J. Stamperius, geïllustreerd door J.G. Kesler, zevende druk, Alkmaar. Schenking mw. Y.Y. Keukelaar

Toen ik veertien was, J. Stamperius, met platen van W.K. de Bruin, Heusen. Schenking mw. Y.Y. Keukelaar

Van drie jongens en een vrijen zaterdag, geïllustreerd door J.G. Kesler, tweede druk, Baarn. Schenking mw. Y.Y. Keukelaar

't Verhaal van den toren van Zierikzee, J. Stamperius, geïllustreerd door Willem Hardenberg, derde druk, Alkmaar. Schenking mw. Y.Y. Keukelaar

Drie kwajongens, J. Stamperius, geïllustreerd door B. Reith, vijfde druk, Baarn. Schenking mw. Y.Y. Keukelaar

Frans Naerebout, J. Stamperius, geïllustreerd door J.W.M. Prins, achtste druk, Alkmaar. Schenking mw. Y.Y. Keukelaar

De ezel van den bakker, J. Stamperius, geïllustreerd door J.G. Kesler, vijfde druk, Alkmaar. Schenking mw. Y.Y. Keukelaar

Jongensleven, J. Stamperius, geïllustreerd door J.G. Kesler, vierde druk, Alkmaar. Schenking mw. Y.Y. Keukelaar

Een week vol avonturen, J. Stamperius, geïllustreerd door J.G. Kesler, vijfde druk, Alkmaar. Schenking mw. Y.Y. Keukelaar

De klompenmaker en de prinses, J. Stamperius, opnieuw verteld door zijn kleindochter, illustraties B. van Wely, vierde druk, Alkmaar. Schenking mw. Y.Y. Keukelaar

Dorpen in Zeeland, ir. P.J. 't Hooft, b.i. Amsterdam 1944. Schenking mw. Y.Y. Keukelaar

Kinderversjes en volksliederen uit Zeeland, E.J. van den Broecke-de Man, drs. J. Kluiver en B. Oele, tweede druk, Vlissingen 1981. Schenking mw. Y.Y. Keukelaar

Hoogere Burgerschool Goes - Het Goese Lyceum 1865 - 2015, André Sukel, Goes 2016. Schenking A. Sukel

Dood, Commissaris Renz Vos 0.1, Benn Flore, Goes 2014. Schenking W.H. van Meegen

Henk Saeijs, Stormloper in een delta, opgetekend door Leo Santbergen, Delft 2015

Zeeland en de Eerste Wereldoorlog, samenstelling Henk van der Linden en Leo van der Vliet, Soesterberg 2015

Beveland, Hart van Zeeland, Jan. J.B. Kuipers, Kloetinge z.j. (2015?)

Uitgebeeld verleden van Kamperland, C. van den Bovenkamp, Kamperland/Waarde 2015

Jos én het weer in Zeeland, Peter de Jonge, Goes 2015

De A is van Aie, Jan Zwemer, met illustraties van Danker Jan Oreel, Goes 2015

Kwa, zei bure, Jan Minnaard en Jopie Minnaard-Verheijke, met illustraties van Danker Jan Oreel, Goes 2015

Vissers, kapers, arbeiders, Vlissingen 700 jaar stadsrechten, Peter van Druenen, Vlissingen 2015

Batterij Dishoek, ZeelandfotoWO2, Ongepubliceerde foto's van Zeeland tijdens de bezettingstijd, Paul Voskamp, Het boekenschap z.j. (2015?)

Atlas van de watersnood 1953, Waar de dijken braken, Koos Hage, Bussum 2015

Hoge hoeves op gelaagd land, Gerard Smallegange, Goes 2014

Truien bij de vleet, Zeeuwse visserstruien in verhalen en patronen, Anja Geldof en Stafnie Huibregtse, Middelburg 2015

PolderPeil, Michel Beutler, CBK Zeeland, 2014

De geschiedenis van Tholen, Staatkundig, maatschappelijk, kerkelijk, dr. C. Veltenaar, Middelburg 1943. Schenking A.J. Barth

70 Jaar Vrijwilliger Brandweer Goes, Hans Zuidijk en Leon Groenenberg, Goes 1983. Schenking A.J. Barth

Kattendijke, 't Durpje onder an d'n diek, Cees Louwerse, 2008. Schenking A.J. Barth

De Marshall-hulp, Een perspectief voor Nederland 1947-1953. Pierre van der Eng, Houten 1987. Schenking A.J. Barth

Het geheim van Stalingrad, Walter Kerr, Enschede. Schenking A.J. Barth

De Zeeuwse brievenposterij, 'Postvoorzieningen voor de koopman, Kees de Baar, Arnhem 1915. Schenking Kees de Baar

De Duitsers zijn uitgeschakeld! en andere waargebeurde verhalen, beleefd en verteld door een meisje met de zelfbedachte naam TINKEBELL. Tinkebell., Amsterdam/Antwerpen 2013. Schenking W.H. van Meegen

A.J. van Liere: Groenten- en Fruitteelt en Groentendrogerij Kapelle 1910 - 1941, A.J.M. van Liere 2015

'Er zit een ziel in', 35 jaar Podium 't Beest, Eugène de Kok, Goes 2015

CD Eigen kweek, Best of 't Beest 1980 - 2015. Muzikaal overzicht van 35 jaar Podium 't Beest

De scholen syn planthoven van de gemeente, Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen 1578-1801, Huib Uil, Bergschenhoek 2015

Waterbouwkundige Johannis de Rijke (1842-1913), Colijnsplaat-Japan-China-Amsterdam, Gerard de Fouw, Noord-Beveland 2015 (inclusief vertalingen in Duits, Engels en Japans). Schenking Gemeentearchief Noord-Beveland

De Tour in Holland, deel 2, Peter Ouwerkerk, Kats/Rotterdam 2010. Schenking gemeente Kapelle

De Tour in Holland, deel 1, Peter Ouwerkerk en Joop Holthausen, Kats/Rotterdam 2010. Schenking gemeente Kapelle

Pieter Geraedts sr., De kunstenaar die zichzelf bleef, André van Noort, Historisch Genootschap Warmelda 1915. Schenking A. van Noort

DVD De herberg, tussen loslaten en verwachting, een film van Ingrid van de Linde, 2015

Predik het Woord, Uit het leven van ds. W. Hage (1912-2003), J.P. Sinke. Schenking J.P. Sinke

Ik zou maar nergens op rekenen, Franca Treur, Week van het Zeeuwse Boek 2015. Schenking W.H. van Meegen

Maertijn Angen, Klerk van de baljuw van Goes, Gerard de Nijs, Soest 2015

Mural Goes, The Glossy. Goes 2015. Schenking W.H. van Meegen

Genealogie van de familie Allemekinders, Werkgroep Blasijntje Danckaerts

Uitgebeeld verleden van Wissenkerke, C. van den Bovenkamp, Wissenkerke/Waarde 2014

Jan H. Eekhout, Een plooibaar talent, Lo van Driel, Aardenburg 2015. Schenking Lo van Driel

Oude Maten en Gewichten in Zeeland, Het honderd Zeeuws, mudden, mijlen en munten, Bert Boonman, Cruquius 2015

Adriaan de Bruijne, Molenaar en predikant op Zuid-Beveland, Cornelis de Bruijne, Utrecht 2015. Schenking C. de Bruijne

Zeeland vanuit de lucht, Krijn Verwijs Yerseke / Sky Pictures Fotografie, Arnemuiden 2013. Schenking J.H. Kloos

U hoort nog van ons! Omroep Zeeland van begin tot nu, Remco van Schellen, Middelburg 2015. Schenking R. van Schellen

De koopman van Axel, Ds. M.A. Mieras, prediker in een bewogen tijd, J.M. Vermeulen, Meteren 2011. Schenking J.M. Vermeulen

Getijdenboek, Joop Dam, Middelburg 1975 (?). Schenking W.H. van Meegen

Catalogus Kunstveiling Rotary Club Goes 2003. Schenking W.H. van Meegen

Catalogus Kunstveiling Rotary Club Goes 2008. Schenking W.H. van Meegen

Gevelstenen in Nederland, Gertrudis A.M. Offenberg, Amsterdam 1986. Schenking W.H. van Meegen

Peter van Berkel schilderijen, 1995. Schenking W.H. van Meegen

Alle treinen rijden naar Zeeland, Joris van Hoedekenskerke, Wissenkerke 1985. Schenking W.H. van Meegen

Hendrik de Liefde, 1864-1938, Gasfabrikant en Politicus, Culemborgse Voetnoot 2014-53, Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden, 2014. Schenking G. Mentink

A is van AIE, Zeeuws ABC, Jan Zwemer, met illustraties van Danker Jan Oreel, Goes 2015

Entretien Drames et Contes Moraux a l’usage des enfants , Madame de la Fite, 1778, uitgereikt als eerste prijs in 1779 aan J.G. de Witt-Hamer. Schenking H. van Hees

Xenophontis de Cyri Institutione, 1820. Schenking H. van Hees

St. Anna ter Muiden, H.Q Jansen, 1850. Schenking H. van Hees

Diverse bijbels. Schenking H. van Hees

Thalia en Melphomene, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1810. Schenking H. van Hees

Bibliotheque de la jeunesse Chretienne, J. Racine, 1847. Schenking H. van Hees

Lexicon, Joanem van Schoonhoven 1828. Schenking H. van Hees

Stellingen te verkrijging van de graad van Doctor in het Romeinsch en Hedendaagsch Recht door J.G. de Witt-Hamers, 1862. Schenking H. van Hees

Bibliotheca Classica, G. Brouwer z.j. (met amplissimi gymnassi delfici curatores, Ianum Gerarddum de Witt-Hamer 11 april 1836. Schenking H. van Hees

Nederlands Patriciaat, 1947. Schenking H. van Hees

Joris Komijn op de tentoonstelling, J.van Maurik jr, 1883. Schenking H. van Hees

De Schoolmeester, geïllustreerd door J. van Lennox, 1875. Schenking H. van Hees

Aan de slag in de kadastrale archieven, een handleiding voor de particuliere bezoeker, Apeldoorn 2014

Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland anno 1953, C. Philipse, L.N. Huysman-Griep, H. Bos, M.A. Allewijn, W.A. Verbeek, Krabbendijke z.j.

Verslag van den toestand der gemeente Goes over het jaar 1926, Goes 1926, schenking R. Tetteroo

Kadastrale atlas van Zeeland 1832, serie Goes/Kloetinge, div. auteurs, Middelburg 1987. Schenking J.H. Ranter

Hervormde gemeente te Goes en hare leeraren in 1846, met persoonlijke aantekeningen, J. Ab Utrecht Dresselhuis, Goes 1847. Schenking J.H. Ranter

Verslag over de stormvloed, Rijkswaterstaat, Den Haag 1961. Schenking J.H. Ranter

Sleepvaart en berging om de Zuid, C. Heijkoop, 1996. Schenking J.H. Ranter

Voorloopige lijst der monumenten in de provincie Zeeland, deel VI, Rijkscommissie voor de monumentenzorg, 1922. Schenking J.H. Ranter

Zak-atlas, wegwijzer voor Zeeland, Zierikzee z.j.. Schenking J.H. Ranter

Bijdrage tot de geschiedenis van het weeshuis te Goes bij de herdenking van het 300-jarig bestaan op 6 januari 1928, J. de Kruijter, 1927. Schenking J.H. Ranter

Het Deltaplan, brochure, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1958. Schenking J.H. Ranter

Zeeuwsch foto-album souvenir, Middelburg z.j.. Schenking J.H. Ranter

Taptoe Goes Grote Markt, brochure. Schenking J.H. Ranter

Zeeland in de patriottentijd, A.M. Wessels, 1974. Schenking J.H. Ranter

Grafzerken in de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes, L.J. Abelmann, Alphen aan de Rijn 1981. Schenking J.H. Ranter

Zeeland 1950-1965, J.P. Zwemer, Vlissingen z.j.. Schenking J.H. Ranter

Schetsen uit Zeeland, C. de Koster, Middelburg 1979. Schenking J.H. Ranter

Zeeland in 1983, R. Oreel e.a., 1983. Schenking J.H. Ranter

25 jaar vaste oeververbinding Noord- en Zuid-Beveland, 1960-1985, 1985. Schenking J.H. Ranter

Zo zag Goes er uit, L.J. Abelmann en J.L. van der Valk, Alphen aan de Rijn 1971. Schenking J.H. Ranter

Het stadhuis te Goes, Meta A. Prins-Schimmel, Middelburg 1988. Schenking J.H. Ranter

N.V. A.M.Z. dienstregelingen 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959. Schenking J.H. Ranter

Vakantiegids voor Zeeland, Zwitsal, z.j.. Schenking J.H. Ranter

Nivea toeristenkaart voor wielrijders, automibilisten en wandelaars Zeeland, Amsterdam 1953. Schenking J.H. Ranter

De Bevelanden, Zeeland, Holland, brochure, z.j.. Schenking J.H. Ranter

Katholiek handboek voor Goes e.o., Goes 1963. Schenking J.H. Ranter

Zeeuwsche boere-kermis, C. Zwigtman, Goes 1817. Schenking J.H. Ranter

Jan de Prentenknipper, Echtpaar Verhave, Goes 1993. Schenking J.H. Ranter

Getijdenboek, J. Dam, Middelburg z.j.. Schenking J.H. Ranter

Nederland in den oorlog, deel 15 en 16, Roos van bergen, Utrecht z.j.. Schenking J.H. Ranter

Nederland in den oorlog, deel 2, F. Vervooren en W.C. Kentie, Utrecht z.j.. Schenking J.H. Ranter

Nederland in den oorlog, zooals het werkelijk was, S.H.A.M. Zoetmulder, Utrecht z.j.. Schenking J.H. Ranter

De revolutie van 1795 in Zeeland, F. van Dijk, Goes 1974. Schenking J.H. Ranter

Nederlandse monumenten, geschiedenis en kunst, Rijkscommissie voor de monumentenzorg, Kampen 1941. Schenking J.H. Ranter

25 jaar PZC, Zeeland uit de krant, R. Antonisse en B. Jansen, Goes. Schenking J.H. Ranter

1 februari 1953, Samengesteld door A. Zuiderent, Vianen 1983. Schenking J.H. Ranter

Koning-stadhouder Willem III en de Zeeuwse admiraal Cormelis Evertsen, D. Roos, Goes 1988. Schenking J.H. Ranter

Een Goese organist ontspoort 1650, F.H. de Klerk, Goes z.j.. Schenking J.H. Ranter

Inventaris van de archieven van de Hervormde Gemeente van Goes, J.A. Oostdijk, Goes z.j.. Schenking J.H. Ranter

Instructie voor den orgeltrapper in de hervormde kerk te Goes, getypte kopie, 188. Schenking J.H. Ranter

Grote of Maria Magdalenakerk te Goes, brochure, samenstelling J.H. Ranter, Goes 1985. Schenking J.H. Ranter

Korte geschiedenis van de Grote of Maria Magdalenakerk en kerkorgel en carillon Goes, F. van Dijk en J.H. Kluiver, Goes z.j.. Schenking J.H. Ranter

Redt het gezicht van Goes, Grote of Maria Magdalenakerk, Goes 1981. Schenking J.H. Ranter

CD-Rom Woordenboek der Zeeuwse dialecten, Goes z.j.. Schenking J.H. Ranter

Onze Omroepgids, 1937. Schenking J.H. Ranter

Diverse kranten, Schenking J.H. Ranter

Ons vrije Nederland, no. 45 1946.  Schenking J.H. Ranter

Straatnamenboekje van de gemeente Goes, Goes 1988. Schenking J.H. Ranter

De Prins kerstnummer der geïllustreerde bladen, 1925. Schenking J.H. Ranter

Een zomerreis door 18de-eeuws Zeeland, Jan J.B. Kuipers, Goes 1992. Schenking J.H. Ranter

Een sikkel als souvenier, Landarbeid op Zuid-Beveland in het begin van deze eeuw, M. Mallekote, Gemeentarchief Goes 1991, Publicatie van de archiefdienst nr. 29. Schenking J.H. Ranter

Kleine monumenten, het behouden waard, Heemkundige Kring De Bevelanden 1981. Schenking J.H. Ranter

Ontworsteld land, over zee, land en zeeuw, G.A. de Kok, drs. M.C. Verburg, Middelburg 1960. Schenking J.H. Ranter

King Wereldatlas, Sneek 1958. Schenking J.H. Ranter

Achter dijken en dammen, Zeeland en de Deltawerken, samenstelling Noortje van Leeuwen, Wim en Ineke de Wolff, Amsterdam 1983. Schenking J.H. Ranter

Nederland en Indië, eenvoudige aardrijkskunde, A. Luinge en B. Stegeman, Groningen 1937. Schenking J.H. Ranter

Grote- of Maria Magdalenakerk, Goes 1981. Schenking J.H. Ranter

Zeeuws platenboek, Frans van den Driest, Rino Visser, Middelburg 1984. Schenking J.H. Ranter

Roosje en haar nazaten, Jacobus Bellamy e.a., Stichting Kunstuitleen Zeeland 2002. Schenking J.H. Ranter

Ons Zeeuwsch verleden, Schetsen e.d. uit de Provincie Zeeland, A.M. Wessels, Arnhem 1973

Meertens over de Zeeuwen. Zeeuwse studies uitgegeven naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag, Middelburg 1979. Schenking J.H. Ranter

De Rode-Kruis-hulp in de watersnood 1953, Den Haag. Schenking J.H. Ranter

Walcherse vertellingen, H.E. Beunke, Den Haag 1978. Schenking J.H. Ranter

Kunstreisboek Zeeland, drs. Peter Don, Zeist 1985. Schenking J.H. Ranter

De Sprookjes van Moedertje Jans en de Faobels van Jodocus, Jan Zwemer, Middelburg. Schenking J.H. Ranter

J.C. van Schagen, Gedichten, Wat dit blijfsel overbleef, Baarn 1991. Schenking J.H. Ranter

Zeeland, literaire reis langs het water, bloemlezing, Zeist 2013. Schenking J.H. Ranter

Het evangelie van Judas in een verzeeuwste bewerkienge, J. Kousemaker, Middelburg 1983. Schenking J.H. Ranter

Zeeland op jaren '70-'80, Cees Cijsouw, A.J. Snel, Wim Riemens, Middelburg 1980. Schenking J.H. Ranter

Zee & land, gedichten over Zeeland, samenstelling Lou Vleugelhof, Week van het Zeeuwse boek 1999. Schenking J.H. Ranter

King Atlas Nederland voor school en toerisme, Sneek 37e druk (eerste druk 1936). Schenking J.H. Ranter

Bouwen in vertrouwen, Fragmenten uit anderhalve eeuw geschiedenis van het protestants christelijk lager/basisonderwijs in de gemeente Goes, G.J. Lepoeter, Goes 2005. Schenking J.H. Ranter

Prentbriefkaarten gedichten Sip Beth. Schenking J.H. Ranter

AMZ Dienstregeling, 1958, 1959, 1960. Schenking J.H. Ranter

Van 1854 tot 1979 protestants christelijk onderwijs in Goes, H.J. van Noord, Goes 1979. Schenking J.H. Ranter

Nehallenia, dr. P. Stuart, AO-boekje 1340. Schenking J.H. Ranter

Zeeuws licht, Vlissingen 1992. Schenking J.H. Ranter

Zeeuws Dicht, Vlissingen 2002. Schenking J.H. Ranter

Het zijn de kleine dingen, Provincie Zeeland, 1993. Schenking J.H. Ranter

Zilt en Zoet, Jan J.B Kuipers, Provincie Zeeland 1997. Schenking J.H. Ranter

Zeeland in de Vroege Middeleeuwen, Tiny Polderman, Provincie Zeeland 2001. Schenking J.H. Ranter

Zeeuwen te water, Sporen van een maritiem verleden, Jan J.B Kuipers, Provincie Zeeland 1996. Schenking J.H. Ranter

Zeeuwen tegen het water, Sporen van de waterstaatsgeschiedenis in Zeeland, Jan J.B Kuipers, Provincie Zeeland 1998. Schenking J.H. Ranter

Over Cartografie, Een vlucht over het terrein van vogelvlucgt- en andere kaarten, gewone en ongewone, eendrachtig gevlogen door F.F. Michels & G.E.K. Brummer, Amsterdam 1971. Schenking J.H. Ranter

Een bijzonder land, Het grote verhaal van de vaderlandse geschiedenis, Han van der Horst, Amsterdam 2009. Schenking J.H. Ranter

Bijzonderheden uit de geschiedenis der stadt Goes, voorlezingen gehouden door R.A.S. Piccardt, Goes, 1997. Schenking J.H. Ranter

De landbouwwaterhuishouding in de provincie Zeeland, ir. J.A. van 't Leven, B. van der Weerd en J.J. Lindenbergh, TNO 1958

De oude kaarten van Zeeland. Stad en dorp, land en water in vier eeuwen cartografie, Aad de Klerk, Zwolle 2015

Geschiedenis van de Ned. Herv. Kerk te Kortgene, Gerard E. de Regt, 1992, schenking A.J. Barth

Kort overzigt van de geschiedenis des vaderlands tot op onze tijden, Een leesboek voor de Nederlandsche jeugd, T. Knuivers, Amsterdam 1854. Schenking T. de Jonge

Campen en Soelekerke, De middeleeuwse geschiedenis van twee ambachten in het westen van Noord-Beveland, Laurens Priester, Middelburg 1994


Aanwinsten 2014


Zuigelingensterfte 1840-1871 in Wemeldinge, Carolien Lindhout en Jennifer de Vos, scriptie Calvijn College, Goes 2014

Nederland in vroeger tijd, delen 15-16, div. auteurs, Zaltbommel 1966. Schenking A.J. Barth

Sesam Nieuwe geïllustreerde wereldgeschiedenis, Baarn. Schenking A.J. Barth

De bezetting, deel 1-5, L.J. de Jong, Amsterdam 1963. Schenking A.J. Barth

Churchills Memoires, delen 1-2, Winston Churchill, Amsterdam 1968. Schenking A.J. Barth

Kunstgeschiedenis der Nederlanden, delen 1-8, div. auteurs, Zeist 1963. Schenking A.J. Barth

De langste dag, Cornelis Ryan, Amsterdam. Schenking A.J. Barth

Jonge bouwkunst geselecteerd, Berit Sens, Goes 1998. Schenking A.J. Barth

Geschiedenis van de filosofie, H.J. Störing, Utrecht 1972. Schenking A.J. Barth

Johannes Calvijn, A.E. McGrath, Baarn 1990. Schenking A.J. Barth

Kunst en eer, de harmonie toen en nu, H. Asma e.a., Zierikzee 1996. Schenking A.J. Barth

De Nederlandse gemeente in de 20e eeuw, D. Kooiman, Alphen a/d Rijn 1932. Schenking A.J. Barth

Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis, W. Jappe Alberts en A.G. van der Steur, Bussum 1968. Schenking A.J. Barth

Mens en gemeenschap, dr. M.B. van der Hoeven, Amsterdam 1969. Schenking A.J. Barth

Regels voor het uitgeven van historische bescheiden, 2 delen, div. auteurs, 's Gravenhage 1974. Schenking A.J. Barth

Het Calvinisme, Abraham Kuyper, Soesterberg 2002. Schenking A.J. Barth

Nederland in de twintigste eeuw, div. auteurs, Utrecht 1995. Schenking A.J. Barth

Kerkelijk kunstbezit in nieuwe tijden, div. auteurs, Utrecht 1987. Schenking A.J. Barth

Nederland in de 20e eeuw 1900-1945, 3 delen, div. auteurs, Hoogeveen 2004. Schenking A.J. Barth 

Big deal! De avonturen van Leo, Danker Jan Oreel, Goes 1978, schenking W.H. van Meegen

Bijzonderheden uit de geschiedenis der stad Goes, Voorlezingen gehouden door R.A.S. Piccardt, met een inleiding door Piccardt uit 1864, Goes 1979, schenking dhr. Van der Ploeg

Gids voor Zuid- en Noord-Beveland, Vereeniging tot bevordering van Vreemdel.verk. in Z.- en N.-Beveland, 1920, herdruk, Schiedam 1975, schenking dhr. Van der Ploeg

Een vogelvluchtplattegrond van Goes door Zacharias Roman, door L.J. Abelmann, Overdruk uit Historisch Jaarboek voor Noord- en Zuid-Beveland nr. 5 1979 van de Heemkundige Kring De Bevelanden, schenking dhr. Van der Ploeg

Chroniek der stede van ter Goes, Verlucht met wetenswaardigheden over Leurders, Drukkers en Boekverkopers van vroeger en nu in de stad van Zuid-Beveland, G. Stadermann, Uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Algemene Boekhandel J. de Jonge, Goes 1963, schenking dhr. Van der Ploeg

Het stadhuis te Goes, Meta A. Prins-Schimmel, Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, deel 5, Middelburg 1990, schenking dhr. Van der Ploeg

Johan de Brune de Oude, Een Zeeuws literator en staatsman uit de zeventiende Eeuw, Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, deel 6, Middelburg 1990, schenking dhr. Van der Ploeg

De onfortuinlijke dood van Krijn Kip, Katinka Polderman, geschenk Week van het Zeeuwse boek 2014, Vlissingen 2014, schenking W.H. van Meegen

Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog, Jan Zwemer en Allie Barth, Goes 2014 

Brieven, Liederen over de oorlog van 14-18, CD Gebroeders Bin, 2014

Goes als ontwikkelingskern 1959-1969. De modernisering van een provinciestad vanuit sociaal-economisch en sociaal-cultureel perspectief, masterscriptie Wilma Meijer, Oude Tonge 2014, schenking W. Meijer

Onderzoeksgids, Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795 - 1813, J. Roelevink, Den Haag 2012

Kleine monumenten in Wemeldinge, M.J. de Regt, Heemkundige Kring De Bevelanden, Goes 2001, schenking M.J. de Regt

Kroniek 1944-1969 van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij en de Noord Brabantse Maatschappij van Landbouw, A. Korteweg in opdracht van ZLM, 1982

Archief 2013, Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

De tuin van buitenplaats Kloetinge, Korte historie en inleiding, folder, Marian Lenshoek, Kloetinge 2014, schenking M. Lenshoek

Fotokopieën Geboren zwischen zwei Weltkriegen, pag. 189 - 198, In Goes/Provinz Zeeland, Walter Wetzel, schenking H. Steyer

The Scheldt - L'Escaut - De Schelde 1944-1994, Canada 1994, schenking H. Schouwenaar

Leer mij ze kennen... de Zeeuwen, L.W. de Bree, Leiden 1969, schenking H. Schouwenaar

Het gezicht van Middelburg, Peter Sijnke en Peter Don, gemeente Middelburg 1992, schenking H. Schouwenaar

Zeeland, Fotogids door Zeeland, Sneek jaartal?, schenking H. Schouwenaar

De abdij of het Hof van Zeeland te Middelburg, Provincie Zeeland 1984, schenking H. Schouwenaar

Sporen in de slik, Opstellen over Zeeland, G.A. de Kok, Middelburg, 1973, schenking H. Schouwenaar

Oud-Walcheren, Van mensen en dingen uit grootvaders tijd, J. Vader, Middelburg 1965, schenking H. Schouwenaar

Kapelse nostalgie, samenstelling J.J. Ganseman, Kapelle 1987, schenking H. Schouwenaar

Grote- of Maria Magdalenakerk, Goes 1981, schenking H. Schouwenaar

Vrij volk, Zeeland onder druk en zonder juk, samenstelling J. Cats, Vlissingen 1994, schenking H. Schouwenaar

Zeeuwsch Foto-album, bijlage 'Ons Zeeland', Middelburg 1927, schenking H. Schouwenaar

Gids voor Zuid- en Noord-Beveland, Goes, 1975, schenking H. Schouwenaar

Bouwen in vertrouwen, Fragmenten uit anderhalve eeuw geschiedenis van het protestants christelijk lager/basisonderwijs in de gemeente Goes, G.J. Lepoeter, Kapelle 2005, schenking H. Schouwenaar

Zakboek, gemeente Borsele, jaartal?, schenking H. Schouwenaar

Honderd jaar gereformeerde gemeente Goes, A.G. Eggebeen, Goes 1972, schenking H. Schouwenaar

Een cent van 't blad, Leven en werken in voorloorlogs Walcheren, Peter Louwerse en Anton Sinke, Goes 2000, schenking H. Schouwenaar

De zee woont in ons huis, Walcheren 1944-1946, Tina Keller, Middelburg 1984, schenking H. Schouwenaar

Van schandsteen tot straatkapel, Jan J.B. Kuipers en Peter Sijnke, Provincie Zeeland 2000, schenking H. Schouwenaar

Buffaloes bevrijden Middelburg, J.N. Houterman, Middelburg 1990, schenking H. Schouwenaar

Een ophitsend geschrift in Zeeland, Hoe Trouw in de oorlog in Zeeland kwam daar werd verspreid en ook gedrukt, J.P. van Alten, Badhoevedorp/Vlissingen 2001, schenking H. Schouwenaar

Zeeland 1945-1950, Jan Zwemer, Middelburg 2000, schenking H. Schouwenaar

De veldnamen van Anrnemuiden/Kleverskerke - Grijpskerke - Middelburg - Oost- en West-Souburg - Sint Laurens, Heemkundige Kring Walcheren, Middelburg 2006, schenking H. Schouwenaar

Zeeuwse plaatsnamen, Van Aardenburg tot Zonnemaire, L. van Driel, A. Steketee, Vlissingen 1995, schenking H. Schouwenaar

Zeeland in bewogen dagen, 4e deel, De droogmaking van Walcheren, W. Metzelaar, jaartal? Middelburg, schenking H. Schouwenaar

Ons Zeeland, kerstnummer 1926, Antoine van den Berg (red.) Middelburg 1926, schenking H. Schouwenaar

Mens & Zee & Land, Het beheer van het Zeeuwse landschap, P.H. Nienhuis, R.J.B.M Willems (red.), Zeeuws Landschap 1986, schenking H. Schouwenaar

Bie ons op 't durp, "Bespieghelaer, W. Vaarzon Morel, ISBN 9070027518, schenking H. Schouwenaar

Een schamele landstede, Geschiedenis van Goes tot aan de Satisfactie in 1577, dr. C. Dekker, Goes 2002, schenking H. Schouwenaar

Gans Goes, Nostalgische terugblik op de Ganzestad, nr. 10, samenstelling J. Cats, Vlissingen 1993, schenking H. Schouwenaar

Geïllustreerd Bulletin, Geweldige brand in de Lnage Delft te Middelburg, Amsterdam/Koog-Zaandijk/Middelburg 1929, schenking H. Schouwenaar

Van boven bekeken, Goes 1924 - 1990, luchtfoto's  Avidrome met teksten van A. Barth en L. Moerland, Hoogeveen 2007, schenking H. Schouwenaar

Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland 1953, Krabbendijke 1953, schenking H. Schouwenaar

Het leven, Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1906-1940, samenstelling Leonard de Vries, Laren 1972, schenking H. Schouwenaar

Zoeker naar waarheid en zekerheid, Dominee D.P.M. Huet (1827-1895) als opwekkingsprediker en 'christen-spiritist', Kees de Kruijter, Velp 2014

Cats voor 1530, Gerard van der Wal, Kats/Rotterdam 2014

Op zoek naar Zeeland, diverse auteurs en Danker Jan Oreel, Goes 2014, schenking Paard van Troje

Catalogus der Christelijke Volksbibliotheek van F.H. Hopster, boekhandelaar te Goes, Goes 1908 (?), schenking Gemeentearchief Schouwen-Duiveland

Jaarverslag 2013, Vereniging Hendrick de Keyser, Rotterdam 2014, schenking A. Sandee

Toponymie van de gemeenten Driewegen-Coudorpe en Ovezande, J. Boonman, Nijmegen-Ovezande 1966, schenking

Toponymie van Baarland, J. Boonman/J.A. Oostdijk, Ovezande-Nijmegen 1964, schenking

Kloveniersdoelen, Een korte geschiedenis, Peter Sijnke, Middelburg 2013, schenking

Met de compagnie te velde, mobilisatieherinneringen van Dr. J.G. Imhof 1914 - 1919, Utrecht 1949, schenking A. Barth

Tusschen oorlog en vrede, J. Erkens, Yerseke 1918 (?), schenking A. Barth

In staat van beleg, West Zeeuws-Vlaanderen en de Eerste Wereldoorlog, Bauwens, Devroe, Van Vooren, Willeboordse, Aardenburg 1993, schenking A.J. Barth

Belgen in Zeeuws-Vlaanderen, 75 jaar later, J. Stroeve, Acquoy 1989, schenking A. Barth

Bange jaren, Zeeuws-Vlaanderen en de Eerste Wereldoorlog 1914-1919, A. Bauwens / M. Haak, Aardenburg-Naarden 2013, schenking A. Barth

Een dag om aan de balk te spijkeren, Rinus Spruit, Amsterdam 2013, schenking W.H.  van Meegen

Zielige liedjes, CD Mumtaz Jafri, schenking W.H. van Meegen

Dom Blondje en de Monetaire Unie, Benn Flore, Groningen 2011, schenking W.H. van Meegen

Like suns setting..., catalogus kunstwerk Michael Beutler in Wilhelminapolder, schenking W.H. van Meegen

Zeeland 1900 - 2000, Jan J.B. Kuipers, Middelburg/Vlissingen 1999, schenking S. Oostdijk

Het album van de Eerste Wereldoorlog, Guus de Vries, Oosterbeek 2014

Geschiedenis van Zeeland  deel IV 1850 - 2000, red. Paul Brusse / Jan Zwemer, Zwolle 2014

De Meulemeester, parel onder de schaal- en schelpdierleveranciers, gedurende een 'gros' aantal jaren, Yerseke 2014, schenking De Meulemeester bv

100 jaar Arbo Unie, omdat mensen de motor zijn, Utrecht 2008, schenking J. Oostdijk

De Eerste Wereldoorlog herdacht, Gary Sheffield in samenwerking met Imperial War Museums, London 2013

Getymolens, de watermolen van Goes of De Luie Elf, Bert Boonman, Goes 1986 (schenking)

Geopende ogen over Wolphaartsdijk, 100 jaar Gereformeerde Gemeente Wolphaartsdijk 1912-2012, Wolphaartsdijk 2012 (schenking J.M.C Murre)

Hoedenparade, Hoedenevenement voor 600 jaar Goes 11 juni 2005, Monique Dommanschet (schenking)

Goes binnen haar vesten, Chris Wessels, 1991 (schenking)

Het gezicht van Nederland Goes, Frank de Klerk en Cock van den Wijngaard, Abcoude 1991 (schenking)

Spelerieë, verschenen ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging, Kapelle 1992 (schenking W. van Meegen)

Goes, een beschrijving en verklaring van ruimtelijke ontwikkelingen in tien eeuwen Goes, scriptie aardrijkskunde Amsterdams Lyceum Anna Heredia en Sharon Morri

Fotoatlas Zeeland, Topografische Dienst Emmen, 1989

Een jonge wever en zeven andere verhalen, over de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap, Cees Timmers, Vereniging 's Heeren Loo 1991

Tijdschrift 13/3, Federatie Klokkenvrienden, 2013

Tijdschrift 13/4, Federatie Klokkenvrienden, 2013

Een halve eeuw bank-geschiedenis, uitgave 50-jarig jubileum Raiffeisenbank "Goes", 1966

Meer aanwinsten bibliotheek