P.H. (Philip) ten Klooster 1909 - 1969

Gemeentearchief
HOME  |  Thema's  |  Beeldende kunst  |  P.H. (Philip) ten Klooster 1909 - 1969

P.H. (Philip) ten Klooster 1909 - 1969

Ceres

Beeld brons, 1954

Van de Spiegelstraat, Dam

Het Ceresbeeld, foto Carla Meijer

Philip ten Klooster (1909 - 1969) was een beeldhouwer uit Veere. Een ander bekend beeld van hem is dat van Frans Naerebout in Vlissingen (vroeger aan het Bellamypark, tegenwoordig aan de Boulevard). Hij beeldhouwde bijvoorbeeld ook de waterspuwers op de Geerteskerk in Kloetinge bij de restauratie in de jaren vijftig.

Ceres is de Romeinse godin van de landbouw. Het aan haar opgedragen beeld werd tijdens de grootscheepse Z.L.M.-dagen van 16 t/m 19 juni 1954 aangeboden aan de Zeeuwse Landbouw Maatschappij. In de P.Z.C. van 15 juni 1954 is het programma opgenomen, over het beeld schrijft men:

"9 uur:
Onthulling en aanbieding van het "Ceres"-beeld, op kruispunt Boud. de Wittestraat-
Jac. Valckestraat, aan Z.L.M. door Comité Huldeblijk Z.L.M., namens de Goesse burgerij."

Bekijk het volledige bericht:

http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1954-06-15/edition/0/page/7?query=ceresbeeld&f_periodicalcode%5B0%5D=pzc&f_issuedate%5B0%5D=1900-01-01T00:00:00Z--%2B100YEARS&f_issuedate%5B1%5D=1950-01-01T00:00:00Z--%2B10YEARS&f_issuedate%5B2%5D=1954-01-01T00:00:00Z--%2B1YEARS&sort=issuedate%20ascending

Boudewijn de Wittestraat


De Boudewijn de Wittestraat bestaat niet meer. In 1958 werd deze naam vanwege de verwarring met de straatnaam De Witt Hamerstraat, vervangen door Dam, waarmee een in de volksmond bestaande naam officieel werd vastgesteld. De benaming ligt voor de hand in verband met de demping van de stadsvest tussen Jacob Valckestraat en Van de Spiegelstraat. Deze demping vond plaats in 1874.

Gipsmodel


Een foto van de onthulling van het beeld is te vinden in de P.Z.C. van 18 juni 1954:  

http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1954-06-18/edition/0/page/1?query=ceresbeeld&f_periodicalcode%5B0%5D=pzc&f_issuedate%5B0%5D=1900-01-01T00:00:00Z--%2B100YEARS&f_issuedate%5B1%5D=1950-01-01T00:00:00Z--%2B10YEARS&f_issuedate%5B2%5D=1954-01-01T00:00:00Z--%2B1YEARS&sort=issuedate%20ascending

Het zojuist onthulde Ceresbeeld op 18 juni 1954. Het gaat nog om een gipsmodel op ware grootte.

 

 De spreker is ir. M.A. Geuze, algemeen voorzitter van de Z.L.M.  

Philip ten Klooster


In hetzelfde nummer van de P.Z.C. staat ook een artikel over de kunstenaar:

http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1954-06-15/edition/0/page/11?query=philip%20ten%20klooster&f_periodicalcode%5B0%5D=pzc&f_issuedate%5B0%5D=1900-01-01T00:00:00Z--%2B100YEARS&f_issuedate%5B1%5D=1950-01-01T00:00:00Z--%2B10YEARS&f_issuedate%5B2%5D=1954-01-01T00:00:00Z--%2B1YEARS&sort=relevance

Afgodin


Niet iedereen was blij met het beeld. In de rubriek Lezers schrijven in de P.Z.C. van 28 juni een inzending van iemand die om geloofsredenen kanttekeningen plaatst:

http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1954-06-28/edition/0/page/2?query=ceres&period=1954&sort=relevance&f_periodicalcode%5B0%5D=pzc

Ceresbeeld, het gipsmodel. Prentbriefkaart 1954 

In brons


In het najaar van 1955 kon het definitieve bronzen beeld geplaatst worden. Zie de P.Z.C. van 3 november van dat jaar:

http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1955-11-03/edition/0/page/9?query=ceres&period=1955&sort=relevance&f_periodicalcode%5B0%5D=pzc

Het Ceresbeeld in 1957