David (de) Koning 1773 - 1839

Gemeentearchief
HOME  |  Thema's  |  Beeldende kunst  |  David (de) Koning 1773 - 1839

David (de) Koning 1773 - 1839

Schilderijen

(in bewerking)

David Benjaminszoon Koning 1773 Middelburg - 2 juni 1839 Goes. Ook wel David de Koning.
 

Van Koning zijn vier stadsgezichten van Goes bekend, twee daarvan door een foto van P.A. Hochart (1829-1872).


Voorstad Goes, foto P.A. Hochart naar een schilderij toegeschreven aan David Koning
 


De Koepoortbrug met links het Ravelijn, foto P.A. Hochart naar een schilderij toegeschreven aan David Koning

 

De Oostpoort in Goes, schilderij David Koning, in particulier bezit.
 


David Koning was verbonden aan de Tekenschool in Goes. Zie het artikel De Goese Tekenschool door Johan Bogaard in De Spuije 2011.