Foto's soldaten Van de Linde van mw. P. Minnaar-Wisse

HOME  |  Beeldbank  |  Foto's soldaten Van de Linde van mw. P. Minnaar-Wisse

Foto's soldaten Van de Linde van mw. P. Minnaar-Wisse

Van mw. P. Minnaar-Wisse ontvingen wij in bruikleen ter scanning foto's van soldaten, mogelijk van de mobilisatie tijdens de Eerste Wereldoorlog.

 

 

Kees van de Linde

 

Vermoedelijk krijgen deze soldaten hier een onderscheiding opgespeld door de deftige dames. De fotograaf staat in de linkeronderhoek vermeld: 'Pierre Weijnen Hoffotograaf'

 

Het bordje vermeldt: 'De laatste twee stijlooren', waarmee gedoeld wordt op de muilezels. Boven de foto staat: 'Kapitein H.W. Verment.' Linksvoor is Kees van de Linde.