Fotoalbum vakbondsbestuurder Jan Schepers van F. de Kaart uit Goes

HOME  |  Beeldbank  |  Fotoalbum vakbondsbestuurder Jan Schepers van F. de Kaart uit Goes

Fotoalbum vakbondsbestuurder Jan Schepers van F. de Kaart uit Goes

Van de heer Frits de Kaart ontvingen wij als schenking een fotoalbum, diverse bescheiden en een korte biografie van vakbondsbestuurder Johannes Schepers (geboren 3-8-1916 te Roosendaal en overleden 10-6-1982 te Goes).  

   

 

 Jan Schepers bij zijn afscheid in 1977

 

Als 14-jarige jongen kwam Jan Schepers in de tabaksindustrie in zijn geboorteplaats Roosendaal te werken. Hij werkte daar bij de sigarenfabrieken van KVW van de firma Van Wely, destijds de grootste werkgever van Roosendaal. Ruim twintig jaar heeft Jan Schepers bij dit bedrijf gewerkt, waar hij opklom van sigarenmaker tot afdelingschef.

Na de Tweede wereldoorlog sloot de van huis uit rooms-katholieke Jan Schepers zich aan bij de socialistische vakbond van het NVV. Ook werd hij actief lid van de PvdA en de Vara. In al deze organisaties vervulde hij bestuursfuncties en groeide hij uit tot een gezaghebbend figuur in Roosendaal.

In het toen nog overwegend katholieke Roosendaal bracht dat veel spanningen met zich mee. In de jaren vijftig van de vorige eeuw – waarin het bisschoppelijk mandement waar het katholieken verboden werd zich aan te sluiten bij socialistische organisaties zwaar telde – trok dit ook zijn sporen in het leven van Jan Schepers. Inmiddels was hij ook gemeenteraadslid in Roosendaal voor de PvdA geworden.

Nadat Schepers door zijn werkgever was gedegradeerd van afdelingschef tot sigarenmaker, besloot hij in 1954 te solliciteren als bezoldigd vakbondsbestuurder bij de bij het NVV aangesloten Algemene Bedrijfsgroepen Centrale. Per 1 juli 1954 werd hij in die functie benoemd met als standplaats Breda. De jaren daarna zou hij nog diverse malen van standplaats veranderen. Ook vonden er verschillende fusies van vakbonden plaats. Per 1 januari 1972 fuseerde een aantal bonden en gingen zij verder onder de naam Industriebond-NVV. Jan Schepers werd toen districtshoofd in Zeeland van deze nieuwe vakbond, met als standplaats Goes.

Op 17 augustus 1977 ging hij met pensioen. Op 10 juni 1982 overleed hij in zijn woonplaats Goes.

 

Het fotoalbum bevat foto's van de afscheidsreceptie die hem aangeboden werd toen hij met pensioen ging. Hierbij ontvingen wij een biografie geschreven door Frits de Kaart. In deze korte biografie wordt ook ingegaan op een stukje vakbondsgeschiedenis van het NVV. Eveneens de ontwikkelingen in het Zeeuwse bedrijfsleven, waar Jan Schepers zijn rol vervulde, komen kort aan de orde.