Beeldbank De Bevelanden

Gemeentearchief
HOME  |  Beeldbank  |  Beeldbank De Bevelanden

Beeldbank De Bevelanden

Zoeken naar foto's


Bekijk de foto's van zowel de gemeente Goes als de andere Bevelandse gemeenten op  

Beeldbank De Bevelanden 

of bekijk de Goese foto's en Goese archiefstukken via ons archiefbeheersysteem Atlantis op

Collectie Gemeentearchief Goes

(Bovenstaande database is in ontwikkeling en bevat nog diverse onvolkomenheden! Heeft u vragen of opmerkingen, stuurt u dan s.v.p. een mail aan gemeentearchief@goes.nl)


Een groot aantal foto's is vanwege de recente ontwikkelingen in het auteursrecht momenteel niet online te bekijken. De beschrijvingen van deze foto's zijn nog wel beschikbaar. De foto's kunt u in onze studiezaal bekijken.


Gebruik
 

Wilt u foto's uit de beeldbank gebruiken, dan kan dat alleen met uitdrukkelijke toestemming van het Gemeentearchief Goes of de desbetreffende fotograaf.

Neemt u contact op met de gemeentearchivaris mevrouw M.J. Louisse via m.louisse@goes.nl of met de desbetreffende fotograaf.

Collecties van derden: