2013-4 Leerlingen Goese Lyceum

Gemeentearchief
HOME  |  Exposities Stadskantoor  |  Agenda  |  2013-4 Leerlingen Goese Lyceum

2013-4 Leerlingen Goese Lyceum

Dit item is verlopen op 06-05-2013.

 

 

Beeldend werk van leerlingen uit de bovenbouw vmbo, havo en vwo van Het Goese Lyceum (15 tot en met 18 jaar). Het werk dat geëxposeerd wordt, is een afspiegeling van hoe de leerling denkt en zich beeldend uit. Het is een mengeling van stijlen, technieken en materialen.

Deze leerlingen kiezen in de derde klas of zij het vak Beeldende Vorming willen volgen. De keuze wordt bepaald door interesse, toekomstperspectief of omdat zij het een aantrekkelijk vak vinden naast alle ‘leervakken’.

Het is geen vrijblijvend vak, het stelt wel degelijk eisen aan de leerling. Het werken volgens een creatief proces is niet altijd even makkelijk. Ook dienen de leerlingen verder te kijken dan hun eigen belevingswereld. Voorbeelden ter inspiratie halen zij uit de maatschappij zelf. Verder beschouwen en analyseren zij het werk van andere creatieve geesten.  

Wij hopen dat het veel mensen aanspreekt en dat de kijk op deze groep leerlingen, die vaak als puberaal en niet al te actief bestempeld wordt, in positieve zin verandert.

Alice de Bruijne (docente Beeldende Vorming Het Goese Lyceum)

 

Leerlinge Esther Houmes aan het werk aan Reveal me.


 

 

Esther Houmes: ‘Mijn werk is gebaseerd op het idee dat niet iedereen is zoals ie lijkt. Achter een gezicht of masker kan veel schuilen, zoals gevoelens, emoties of gedachten. Ik heb dit geprobeerd weer te geven door middel van contrast. Aan de ene kant van het schilderij zie je niks, aan de andere kant heel veel. Dit geeft weer dat mensen meer denken dan dat ze zeggen. Achter elke persoon schuilt meer dan je denkt.’

 

 Mijn wereld, binnen vier muren, door Marieke Polderdijk


Marieke Polderdijk: 'Voor dit werk ben ik aan de slag gegaan met het thema 'Mijn wereld binnen vier muren'. Dit leidde ertoe dat ik dieper in mijn eigen belevingswereld ben gedoken en die heb onderzocht. Mijn inspiratie haalde ik uit de situatie waarin ik op dat moment leefde: ik zat namelijk al een poos ziek thuis. Zo kwam ik op het idee om de invloed die ik hierdoor op mijn familie had, te verwerken in een kunstwerk. In diezelfde periode was ik aan het breien geslagen, wat me hierdoor geschikt leek om bij het werk te gebruiken'.