2010-10 D. de Kok

Gemeentearchief
HOME  |  Exposities Stadskantoor  |  Agenda  |  2010-10 D. de Kok

2010-10 D. de Kok

Dit item is verlopen op 12-09-2011.

Goese plekjes.

 

In oktober worden enkele van mijn waterverftekeningen van bekende plaatsen in Goes geëxposeerd in het stadskantoor.

Ik heet Dick de Kok en woon met veel plezier in Goes. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Schiedam. Ik heb daar mijn opleidingen gevolgd, de oorlog meegemaakt en heb er mijn vrouw leren kennen.

 

In 1959 kreeg ik mijn eerste baan als onderwijzer aan de Prinses Ireneschool. Mijn hele loopbaan ben ik in het onderwijs in Goes gebleven. Zodoende leerde ik hier honderden mensen kennen. Ik voelde me er al gauw thuis.

Mijn hobby is altijd tekenen geweest. Ik heb op de Rotterdamse kweekschool, zoals dat toen heette, de lagere akte tekenen behaald. In de zestiger jaren hebben wij, vier collega’s, allen met de akte tekenen, een tekenclub opgericht: “PALET”. Het viertal bestond uit Jacques Wondergem, Annie Pairroux, Henk Roozemond en ondergetekende. Met behulp van burgemeester Huber konden we een “atelier” inrichten in een onbewoonbaar verklaarde woning in de St. Jacobstraat naast logement “De Granaatwerper”. Er was wel elektriciteit maar geen water. Dat haalden we in een cafeetje aan de Blaauwe Steen. In een mandfles. We gaven er iedere zaterdagmorgen tekenlessen aan een geselecteerde groep kinderen uit de hogere klassen van de lagere school. Ons doel was het tekenonderwijs in Goes te vernieuwen. Het was de tijd van de “vrije expressie”. Ook gaven we lezingen voor onderwijzers en hielden we exposities van kindertekeningen. Later verhuisden we naar het Manhuis. Daar beschikten we over een grotere en betere ruimte. Daar konden we ook zelf tekenen en schilderen. Er ontstond een volwassengroep van ongeveer 10 amateurschilders. We kregen ondersteuning van docenten van het Goese Lyceum en het Buijs Ballot Lyceum: de heren Rudolf Hagenaar en Kamerik. Palet heeft ongeveer zes jaar bestaan. Bij de kindergroep zijn ook Reinier de Munck en Gerard Verkerke ooit begonnen. Vreemd genoeg is er van al die activiteiten niets bewaard gebleven: geen foto’s, geen tekeningen en geen verslagen van vergaderingen.

 

Mijn eerste schilderslessen in olieverf heb ik gekregen van Juffrouw Bielen. Zij was toendertijd conservatrice van het Historisch museum aan de Turfkade in het Gotische Huis. Later kreeg ik les in model- en portrettekenen en aquarelleren bij Johannus Milhous. Sinds mijn pensionering ben ik steeds meer gaan tekenen. Ik kan het niet meer laten. Wel teken en schilder ik altijd onderwerpen die mij aanspreken. Omdat ik al zolang in Goes woon hoef ik daar nooit naar te zoeken. Zo heb ik uit de begintijd bijvoorbeeld het oude interieur van Palet in de St. Jacobstraat getekend. De plattebuiskachel die er toen stond was al naar het museum verhuisd en nog later naar het depot. Via foto’s uit het gemeentearchief heb ik hem alsnog kunnen tekenen. Een andere tekening werd de beuk voor de muziekschool aan de Van de Spiegelstraat. Die zou omgehakt moeten worden omdat er een zwam in groeide. Om hem te bewaren kreeg ook hij een plek in mijn aquarellenbestand.

 

Mijn tekeningen zij wel herkenbaar, maar niet altijd waarheidsgetrouw. Dat heeft te maken met mijn beleving van die plek. Storende bijkomstigheden laat ik dan weg of zet ze ergens anders in de tekening. De serie Goese plekjes groeit nog steeds. Ik hoop dat U aan deze expositie veel plezier beleefd.

 

Voor een impressie van de tentoonstelling klik hier.


Dick de Kok.