Geluidsoverlast

Algemeen

Hebt u te maken met steeds terugkerende geluidsoverlast? Of met geluidsoverlast door een horecagelegenheid in de buurt? Of is de overlast van geluid zo hevig dat ingrijpen van de politie nodig is?

Wat te doen

Geluidsoverlast buren

Wilt u acute overlast van geluid melden waarbij politie-inzet noodzakelijk is?
Neem dan contact op met de meldkamer van de politie 0900-8844 of spoed: 112 (ook buiten kantoortijden),  of de gemeente 14 0113 (binnen kantoortijden).

Geluidsoverlast horeca

Heeft u geluidsoverlast door een horecagelegenheid in de buurt? Bel dan de milieuklachtenlijn: 0118-412323 of spoed: 112.

Geluidsoverlast horecabezoekers

Is de overlast van geluid zo hevig dat ingrijpen van de politie nodig is?
Bel dan de politie (112), maar de politie kan alleen optreden als er sprake is van strafbaar feit.