Geluidsbeperkende maatregelen Spoorproject

De afgelopen jaren heeft ProRail in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) verschillende werkzaamheden uitgevoerd aan het spoor in Goes. Ook de maatregelen om geluidhinder te beperken, zijn voor een groot deel uitgevoerd. Hier leest u waar de afgelopen periode aan is gewerkt.

De werkzaamheden voor u op een rijtje:

  • Er is groot onderhoud verricht aan het spoor.
  • Overbodig geworden sporen, ES-lassen en wissels zijn opgeruimd.
  • Er zijn maatregelen genomen om geluidhinder te verminderen: er zijn raildempers geplaatst en houten dwarsliggers zijn vervangen door betonnen dwarsliggers. Deze betonnen dwarsliggers zorgen tegelijk voor het verminderen van trillingen.
  • Er zijn geluidsschermen geplaatst op de Zeeuwse lijn in 2017 en 2018.
  • Bij een aantal woningen is in 2017 de gevel geïsoleerd.

Meer informatie over deze maatregelen en de beschikbare documenten vindt u rechts op deze pagina.