Geheimhouding persoonsgegevens

Algemeen

In de Basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens. Wilt u niet dat de gemeente uw gegevens aan anderen doorgeeft? Dan kunt u de gemeente online vragen om uw persoonlijke gegevens geheim te houden. U kunt de geheimhouding ook online beëindigen.

Wat betekent geheimhouding

  • De gemeente geeft nooit persoonsgegevens aan bedrijven of particulieren.
  • Alle overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst en het UWV gebruiken uw persoonsgegevens. Ook als u geheimhouding hebt, kunnen wij aan deze organisaties gegevens doorgeven.

Met geheimhouding krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet: 

  • advocaten, tenzij zij de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure
  • niet-commerciële bedrijven of instellingen, verenigingen zoals sport- en muziekverenigingen 
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)