Geef uw mening over maatregelen Wmo en jeugdhulp

De gemeente Goes moet een aantal maatregelen nemen om (jeugd)zorg in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden.

Dit om de financiële uitdaging die het op het gebied van (jeugd)zorg heeft, te overwinnen. Inwoners hadden tot en met 27 juni de mogelijkheid om via het online platform www.goespraatmee.nl hun mening over de maatregelen te geven. 

Resultaten

De resultaten van de vragenlijst komen als advies bij de gemeenteraad terecht. De leden hiervan nemen dit dan mee in het definitief besluit over de maatregelen, dat zij in juli nemen.