Gedragscode

De gemeente Goes heeft een gedragscode voor politieke ambtsdragers.

Gedragscode

Met deze gedragscode geeft de gemeente Goes duidelijkheid over de regels die gelden voor mensen die in de politiek zitten. De code geeft ambtsdragers richtlijnen voor een eerlijke en geloofwaardige politiek. 

Opvragen document

Het document 'Gedragscode Integriteit politieke ambtsdragers Goes' is op te vragen bij het klantcontactcentrum. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder.

Gedragscode Integriteit politieke ambtsdragers Goes

Start aanvraag