Geboorteaangifte

Algemeen

Als een kind is geboren, doet de vader/erkenner, moeder of iemand die bij de bevalling aanwezig is geweest, aangifte van geboorte. Dat moet in de gemeente waar het kind is geboren.

Hoe kan ik aangifte doen?

 • Digitaal
 • Persoonlijk bij de Publieksbalie op het Stadskantoor van Goes

Wat heb ik nodig?

Aangifte digitaal

 • DigiD.
 • Verklaring van de arts/verloskundige. U krijgt deze verklaring van de arts/verloskundige.
 • Bent u niet getrouwd en heeft u van tevoren een erkenningsakte bij de gemeente op laten maken? Dan is de erkenningsakte nodig om de aangifte te doen. 

Aangifte aan de Publieksbalie van het Stadskantoor

 • Een afspraak aan de Publieksbalie.
 • Geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet.
 • Trouwboekje om het kindje in bij te schrijven (niet verplicht).
 • Erkenningsakte ongeboren kind. Die heeft u als een kind voor de geboorte is erkend.
 • Een akte van naamskeuze (indien van toepassing).
 • Bent u niet gehuwd en heeft u geen erkenning gedaan vóór de geboorte, dan moet u ook een geldig legitimatiebewijs van de moeder meenemen.

Wie kan aangifte doen?

Digitaal:

 • Vader EN moeder
 • Moeder (alleenstaand)

Aan de Publieksbalie:

 • De vader of moeder van het kind
 • Iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest (alleen als de moeder of vader geen aangifte kunnen doen)
 • Een bewoner van het huis waar het kind is geboren (alleen als er niemand bij de geboorte aanwezig was)
 • Het hoofd of een gemachtigde van een inrichting waar het kind geboren is, bijvoorbeeld ziekenhuis of gevangenis

Wanneer kan ik aangifte doen?

Datum aangifte
GeboortedagUiterste aangifte datum
MaandagDonderdag
DinsdagVrijdag
WoensdagMaandag
DonderdagMaandag
VrijdagDinsdag
ZaterdagDinsdag
ZondagWoensdag

Valt de laatste aangiftedag op een feestdag? Dan kunt u de aangifte nog op de eerstvolgende werkdag doen.

Achternaam van kind kiezen

Bij de geboorte van uw eerste kind kunt u kiezen of uw kind uw eigen achternaam of die van uw partner krijgt. Bekijk hier hoe naamskeuze werkt.

Achternaam van kind kiezen

Vanaf 1 januari 2024 gaat een nieuwe wet in: Invoering gecombineerde geslachtsnaam . Dit betekent dat u als ouders uw kind niet alleen 1 achternaam kunnen geven. U kunt uw kind ook een combinatie van allebei uw achternamen geven.

Voorbeeld

Ouders de Vries en Jansen krijgen in 2024 hun eerste kind. Zij kunnen kiezen voor de achternamen:
1. de Vries
2. Jansen
3. de Vries Jansen
4. Jansen de Vries
Let op: Deze keuze kunt u pas maken vanaf 1 januari 2024. Dit kan alleen als dit uw eerste kind is. 
 

In de tussentijd

Er zijn overgangsregelingen in deze wet. Hierdoor kunt u soms eerder een keuze maken of namen van eerdere kinderen wijzigen.

De 1e overgangsregeling is

1.    Uw gaat uw kind in 2023 erkennen, maar uw kind wordt in 2024 geboren: U kunt bij de geboorteaangifte kiezen voor een dubbele achternaam. Dit kan lastig zijn. Als moeder moet u direct na de geboorte langskomen bij het Stadskantoor. 
 

Oplossing

De oplossing is om uw keuze voor de dubbele naam nu al vast te leggen in een akte. Dit heet de akte van Erkenning van uw ongeboren vrucht. De naam van uw kind is dan vastgelegd, als uw kind in 2024 wordt geboren. Wordt uw u kind in 2023 geboren? Dan krijgt uw kind de naam van 1 van de ouders.

De 2e overgangsregeling is

2.    In heel 2024 kunt u als ouders de naam van uw kinderen wijzigen naar een dubbele achternaam. Hiervoor komt u samen op afspraak naar het Stadskantoor. 
Mogelijk:
•    Uw oudste kind is geboren tussen 1 januari 2016  - 31 december 2023.
•    U bent getrouwd, u heeft een geregistreerd partnerschap of u heeft uw kinderen erkend.
•    U bent het als ouders eens over de achternaam of achternamen.
Niet mogelijk:
•    Uw oudste kind is geboren voor 2016.
•    U kunt de naam van uw kind niet wijzigen in de naam van de andere ouder.

Afspraak maken

U moet hiervoor een afspraak maken.

U mag zelf kiezen welke achternaam uw kind krijgt: die van uzelf of van uw partner. Als u geen keuze maakt, krijgt uw kind automatisch de achternaam die volgens de wet bij uw gezinssituatie hoort. Kijk hiervoor op rijksoverheid.nl.

Alle kinderen zelfde achternaam

De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Dubbele achternaam

Vanaf 1 januari 2024 gaat een nieuwe wet in: Invoering gecombineerde geslachtsnaam . Dit betekent dat u als ouders uw kind niet alleen 1 achternaam kunnen geven. U kunt uw kind ook een combinatie van allebei uw achternamen geven. Lees hierboven meer bij Dubbele achternaam kiezen.

Voornaam

U mag ook zelf kiezen welke voornaam uw kind krijgt.

Uw kind kan bij de geboorte automatisch de achternaam van de vader of moeder krijgen. Als het kind op die manier niet de naam krijgt die u wilt, moet u naamskeuze doen. Daarbij kiest u voor uw kind de achternaam van de vader, de moeder of van degene die het kind heeft erkend.

Voorwaarden

Bij het maken van een naamskeuze voor de achternaam van uw (pasgeboren) kind geldt verder dat ten minste één van de ouders de Nederlandse nationaliteit moet hebben.

Hoe?

Voor naamskeuze gaat u persoonlijk met uw partner naar uw gemeentehuis. Dit kan alleen op afspraak.

Kind geboren in relatie tussen twee vrouwen

In geval van lesbisch ouderschap neemt u ook de Donorverklaring mee. Deze verklaring is alleen noodzakelijk als er geen erkenning van het kind is of wordt gedaan. Kinderen geboren uit een relatie tussen twee vrouwen kunnen (nog) niet digitaal aangegeven worden. Hiervoor moet u een afspraak aan de balie maken.