Geboorteaangifte

Algemeen

Als een kind is geboren, doet de vader/erkenner, moeder of iemand die bij de bevalling aanwezig is geweest, aangifte van geboorte. Dat moet in de gemeente waar het kind is geboren.

Hoe kan ik aangifte doen?

 • Digitaal

 • Persoonlijk bij de Publieksbalie op het Stadskantoor van Goes

Wat heb ik nodig?

Aangifte digitaal

 • DigiD.
 • Verklaring van de arts/verloskundige. U krijgt deze verklaring van de arts/verloskundige.
 • Bent u niet getrouwd en heeft u van tevoren een erkenningsakte bij de gemeente op laten maken? Dan is de erkenningsakte nodig om de aangifte te doen. 

Aangifte aan de Publieksbalie van het Stadskantoor

 • Een afspraak aan de Publieksbalie.
 • Geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet.
 • Trouwboekje om het kindje in bij te schrijven (niet verplicht).
 • Erkenningsakte ongeboren kind. Die heeft u als een kind voor de geboorte is erkend.
 • Een akte van naamskeuze (indien van toepassing).
 • Bent u niet gehuwd en heeft u geen erkenning gedaan vóór de geboorte, dan moet u ook een geldig legitimatiebewijs van de moeder meenemen.

Wie kan aangifte doen?

Digitaal:

 • Vader EN moeder
 • Moeder (alleenstaand)

Aan de Publieksbalie:

 • De vader of moeder van het kind
 • Iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest (alleen als de moeder of vader geen aangifte kunnen doen)
 • Een bewoner van het huis waar het kind is geboren (alleen als er niemand bij de geboorte aanwezig was)
 • Het hoofd of een gemachtigde van een inrichting waar het kind geboren is, bijvoorbeeld ziekenhuis of gevangenis

Wanneer kan ik aangifte doen?

Datum aangifte
Geboortedag Uiterste aangifte datum
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Valt de laatste aangiftedag op een feestdag? Dan kunt u de aangifte nog op de eerstvolgende werkdag doen.

Naamskeuze kind

Als u kindje tijdens het huwelijk of een partnerschapsregistratie  geboren wordt, krijgt het kindje automatisch de achternaam van de vader.

Als u kiest voor de achternaam van de moeder kunt u van te voren in uw eigen gemeente een akte van naamskeuze op laten maken, u dient hiervoor allebei in persoon langs te komen.

Het is ook mogelijk om op het moment van de geboorteaangifte een verzoek in te dienen, hiervoor dient u dan allebei naar de gemeente te komen in verband met de ondertekening van de akte. 

Let op: Naamskeuze kan alleen bij het eerste kindje in de relatie.

Kind geboren in relatie tussen twee vrouwen

In geval van lesbisch ouderschap neemt u ook de Donorverklaring mee. Deze verklaring is alleen noodzakelijk als er geen erkenning van het kind is of wordt gedaan. Kinderen geboren uit een relatie tussen twee vrouwen kunnen (nog) niet digitaal aangegeven worden. Hiervoor moet u een afspraak aan de balie maken.