Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid

De gemeente Goes werkt samen met andere Zeeuwse overheden aan de Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid. Op deze pagina leest u meer over dit proces.

De Provincie Zeeland, het Waterschap Scheldestromen en de gemeenten Goes, Borsele en Middelburg maken samen een gebiedsontsluitingsvisie voor het Veerse Meer Zuid-gebied. Ook Rijkswaterstaat en ProRail zijn hier nauw bij betrokken. Doel is het opstellen van een structuurplan voor een robuuste gebiedsontsluiting. Het adviesbureau TRID√ČE ondersteunt de gezamenlijke wegbeheerders bij het opstellen van de ontsluitingsvisie.

Het Veerse Meer Zuid-gebied is het gebied ten zuiden van het Veerse Meer, ten oosten van de N57 en het Kanaal door Walcheren, ten westen van de N256 (Deltaweg) en ten noorden van de Postweg bij Lewedorp en de Langeweg bij Arnemuiden.

Toekomstbestendige ontsluiting

Met de studie willen de Zeeuwse overheden een visie ontwikkelen op een toekomstbestendige ontsluiting van het gebied, zodat:

  1. de huidige en toekomstige verkeersproblemen in de kernen van Arnemuiden, Lewedorp en Wolphaartsdijk, en op enkele andere wegen in het buitengebied, zo goed mogelijk worden opgelost;
  2. de functies en bestemmingen in het gebied vlot en veilig bereikbaar zijn, nu en in de toekomst;
  3. het middengebied tussen Arnemuiden en Wolphaartsdijk zoveel mogelijk autoluw blijft.

Deze visie wordt opgenomen in de Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030.

Eerdere bijeenkomsten

Wat we eerder hebben gedaan en waar u meer informatie kunt vinden:

Op 25 februari 2021 was er een digitale informatiebijeenkomst over de Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid. De bijeenkomst ging over het eerste deel van het onderzoek: wat zijn de meest effectieve ontsluitingsvarianten? U kunt de presentatie via onderstaande knop aanvragen of direct via YouTube bekijken: 

Opname bijeenkomst Gebiedsontsluiting Veerse meer Zuid, 25 02 21 - YouTube

Op 8 juli was een bijeenkomst over de nadere uitwerking van diverse maatregelen die passen bij de drie verschillende ontsluitingsvarianten bij Arnemuiden, Lewedorp en Wolphaartsdijk. Deze ontsluitingsmogelijkheden en de diverse maatregelen rondom verkeersknelpunten zijn ook onderwerp geweest van gesprek met drie klankbordgroepen in Wolphaartsdijk (17 mei), Lewedorp (18 mei) en Arnemuiden (20 mei). Ook heeft er nog een aanvullend gesprek plaatsgevonden met een aantal perceeleigenaren rond Lewedorp en Arnemuiden (14 juni).

Presentatie Informatiebijeenkomst Veerse Meer Zuid, 25 februari 2021

Start aanvraag