Frans van der Knaap

Frans van der Knaap

Partij

  • CDA

Nevenfunctie

  • Eigenaar Van der Knaap coaching en advies

Persoonlijke quote

'Alleen ga je sneller, maar samen bereik je meer'

Goed 'Goes' bestuur

Mijn naam is Frans van der Knaap. Met het college en alle andere partijen in de raad zet ik mij in voor een goed 'Goes' bestuur. Betrokken inwoners zijn daarbij niet te missen.

Centrumfunctie

Goes vervult een centrale rol in Zeeland. Hierdoor heeft de gemeente veel sport- en cultuurmogelijkheden, maar ook goed onderwijs. Kinderen die extra ondersteuning vragen, hebben de mogelijkheid vlak bij huis onderwijs te volgen. Samen voor Goes betekent ook een plaats waar jongeren wonen, werken en ontspannen. Het CDA zet zich daarvoor in.

Samenleving

De zorg voor de jeugd is een belangrijke taak van de gemeente. De eigen kracht van jongeren, ouders en familie is daarbij het begin. Ondersteuning vult dit aan om duidelijke resultaten te bereiken. Daarnaast staat het CDA midden in de samenleving. De partij brengt graag plannen van de inwoners naar voren in het gemeentebestuur.