Financiële steun voor controle coronatoegangsbewijzen

Ondernemers in Goes hebben sinds deze week de mogelijkheid om financiële steun voor de controle van coronatoegangsbewijzen aan te vragen.

De gemeente heeft hiervoor via de Veiligheidsregio Zeeland vanuit de Rijksoverheid een bedrag gekregen. Goes verdeelt dit onder de plaatselijke ondernemers. Ze mag alleen de extra kosten die een ondernemer tussen 22 september en 31 december 2021 voor de controle van coronatoegangsbewijzen maakt, vergoeden. Bijvoorbeeld de extra kosten van meer personeel om de coronatoegangscontrole uit te voeren.

Aanvraag indienen

Het beschikbare budget heeft een maximum. De gemeente beoordeelt daarom iedere week of een ingediende aanvraag voor vergoeding in aanmerking komt. Op die manier probeert ze het beschikbare bedrag over de hele periode zo eerlijk mogelijk te verdelen. Ondernemers hebben per tijdvak van een maand de mogelijkheid om via www.goes.nl/ctb een aanvraag voor financiële ondersteuning in te dienen. Op deze pagina is nog meer informatie te vinden. Bijvoorbeeld over de manier waarop ondernemers de aanvraag moeten indienen en welke kosten zij mogen terugvragen.