Extraatje voor mantelzorgers

De gemeente Goes geeft mantelzorgers ook in 2024 weer een
extraatje: de mantelzorgwaardering. Het gaat om 75 euro. Dit bedrag vraagt de zorgvrager, de persoon die verzorging krijgt van de mantelzorger, aan. Het is bedoeld om mantelzorgers een blijk van waardering te geven.

Waardering uitspreken voor mantelzorgers

Wethouder André van der Reest: ‘Mantelzorgers vervullen een onmisbare rol binnen onze gemeente. De onvoorwaardelijke zorg en ondersteuning die zij bieden aan dierbaren mag niet onopgemerkt blijven en het is belangrijk dat wij onze waardering hiervoor uitspreken. Met de mantelzorgwaardering willen we alle mantelzorgers in onze gemeente bedanken voor hun inzet.’

Mantelzorgwaardering aanvragen

De aanvrager vult het formulier in en ondertekent het. Dat kan schriftelijk, of digitaal via www.goes.nl/mantelzorgwaardering. Aanvraagformulieren kunnen worden afgehaald bij het Stadskantoor of bij het Mantelzorgpunt van SMWO. Wie liever een formulier ontvangt via de post, kan contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Goes (14 0113). 

Een belangrijke voorwaarde van de regeling is dat de zorgvrager inwoner moet zijn van de gemeente Goes. De vergoeding is van 1 februari 2024 tot en met 31 maart 2024 aan te vragen. Een zorgvrager vraagt één waardering aan. Meer informatie over het aanvragen van de mantelzorgwaardering en de geldende voorwaarden is te vinden: www.goes.nl/mantelzorgwaardering.