Erkennen van een kind

Algemeen

Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Als u de wettelijke vader of de duomoeder wilt zijn, moet u het kind erkennen. U hoeft niet de biologische vader te zijn. U regelt erkenning van een kind in het Stadskantoor.

Wat u moet weten

Wat u moet regelen, hangt af van het moment waarop u het kind erkent: vóór de geboorte, bij de aangifte van de geboorte of ná de aangifte van de geboorte.

Voor de geboorte

 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel erkenning van de ongeboren vrucht.
 • De moeder moet meekomen naar het Stadskantoor omdat zij toestemming moet geven.
 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke vader of duomoeder.
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, heeft het kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u beiden hierna krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Let op: vanaf 01-01-2024 is er de mogelijkheid om te kiezen voor een gecombineerde achternaam. Zie hiervoor het blok achternaam van kind kiezen.

Let op! Bij erkenning krijgt u allebei het gezag over het kind, als u dit niet wilt kunt u dit tijdens de erkenning aangeven, zie ook; ouderlijk gezag over uw kind.

Bij aangifte geboorte

 • Hiervoor moet de moeder van het kind toestemming geven. 
 • Voor de erkenning van uw eerste kind komt u samen. Neem dan allebei een geldig identiteitsbewijs mee.
 • Als de vader of duomoeder al een eerder kind uit dezelfde relatie heeft erkend, dan kan hij/ zij de erkenning alleen doen. De moeder moet altijd schriftelijke toestemming geven.
 • Wordt een kind geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen 2 vrouwen? De vrouwen kunnen samen moeder worden als zij bij de geboorteaangifte een donorverklaring bij zich hebben.

Na aangifte geboorte

 • Iedereen die geen wettelijke vader heeft, kan erkend worden.
 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven.
 • Als het kind 12 jaar of ouder is, moeten de moeder en het kind toestemming geven.
 • Als het kind 16 jaar of ouder is, moet alleen het kind toestemming geven.

Erkenning soms niet mogelijk

U kunt een kind niet erkennen in de volgende situaties:

 • Het kind heeft al 2 ouders.
 • Het kind heeft niet geleefd.

Achternaam van kind kiezen

Bij de geboorte van uw eerste kind kunt u kiezen of uw kind uw eigen achternaam of die van uw partner krijgt. Bekijk hier hoe naamskeuze werkt.

Erkenning

Vanaf 1 januari 2024 gaat een nieuwe wet in: Invoering gecombineerde geslachtsnaam . Dit betekent dat u als ouders uw kind niet alleen 1 achternaam kunnen geven. U kunt uw kind ook een combinatie van allebei uw achternamen geven.

Voorbeeld

Ouders de Vries en Jansen krijgen in 2024 hun eerste kind. Zij kunnen kiezen voor de achternamen:
1. de Vries
2. Jansen
3. de Vries Jansen
4. Jansen de Vries
Let op: Deze keuze kunt u pas maken vanaf 1 januari 2024. Dit kan alleen als dit uw eerste kind is. 
 

In de tussentijd

Er zijn overgangsregelingen in deze wet. Hierdoor kunt u soms eerder een keuze maken of namen van eerdere kinderen wijzigen.

De 1e overgangsregeling is

1.    Uw gaat uw kind in 2023 erkennen, maar uw kind wordt in 2024 geboren: U kunt bij de geboorteaangifte kiezen voor een dubbele achternaam. Dit kan lastig zijn. Als moeder moet u direct na de geboorte langskomen bij het Stadskantoor. 
 

Oplossing

De oplossing is om uw keuze voor de dubbele naam nu al vast te leggen in een akte. Dit heet de akte van Erkenning van uw ongeboren vrucht. De naam van uw kind is dan vastgelegd, als uw kind in 2024 wordt geboren. Wordt uw u kind in 2023 geboren? Dan krijgt uw kind de naam van 1 van de ouders.

De 2e overgangsregeling is

2.    In heel 2024 kunt u als ouders de naam van uw kinderen wijzigen naar een dubbele achternaam. Hiervoor komt u samen op afspraak naar het Stadskantoor. 
Mogelijk:
•    Uw oudste kind is geboren tussen 1 januari 2016  - 31 december 2023.
•    U bent getrouwd, u heeft een geregistreerd partnerschap of u heeft uw kinderen erkend.
•    U bent het als ouders eens over de achternaam of achternamen.
Niet mogelijk:
•    Uw oudste kind is geboren voor 2016.
•    U kunt de naam van uw kind niet wijzigen in de naam van de andere ouder.

Afspraak maken

Het is nog niet mogelijk om hiervoor een afspraak te maken. Zodra dit mogelijk is kunt u via deze pagina een afspraak maken.

U mag zelf kiezen welke achternaam uw kind krijgt: die van uzelf of van uw partner. Als u geen keuze maakt, krijgt uw kind automatisch de achternaam die volgens de wet bij uw gezinssituatie hoort. Kijk hiervoor op rijksoverheid.nl.

Alle kinderen zelfde achternaam

De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Dubbele achternaam

Vanaf 1 januari 2024 gaat een nieuwe wet in: Invoering gecombineerde geslachtsnaam . Dit betekent dat u als ouders uw kind niet alleen 1 achternaam kunnen geven. U kunt uw kind ook een combinatie van allebei uw achternamen geven. Lees hierboven meer bij Dubbele achternaam kiezen.

Voornaam

U mag zelf kiezen welke voornaam uw kind krijgt.

Vanaf 1 januari 2024 gaat een nieuwe wet in: Invoering gecombineerde geslachtsnaam . Dit betekent dat u als ouders uw kind niet alleen 1 achternaam kunnen geven. U kunt uw kind ook een combinatie van allebei uw achternamen geven.

Uw kind kan bij de geboorte automatisch de achternaam van de vader of moeder krijgen. Als het kind op die manier niet de naam krijgt die u wilt, moet u naamskeuze doen. Daarbij kiest u voor uw kind de achternaam van de vader, de moeder of van degene die het kind heeft erkend.

Voorwaarden

Bij het maken van een naamskeuze voor de achternaam van uw (pasgeboren) kind geldt verder dat ten minste één van de ouders de Nederlandse nationaliteit moet hebben.

Hoe?

Voor naamskeuze gaat u persoonlijk met uw partner naar uw gemeentehuis. Dit kan alleen op afspraak.

Meenemen

 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

 • Als het kind in een andere gemeente is geboren: de geboorteakte van het kind.
 • Als u in het buitenland woont of heeft gewoond: een 'verklaring van ongehuwd zijn', als het nodig is met legalisatie- of Apostillestempel(s).