Energiebesparing eigen huis voor VvE (landelijke subsidie)

Gaat u als Vereniging van Eigenaren (VvE) voor uw gebouw en appartement(en) maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis aan.

Per 1 april 2021 kunt u weer een SEEH-aanvraag indienen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het totale beschikbare budget van € 32,2 miljoen tot en met december 2022 beschikbaar gesteld.

Dit totale budget is bestemd voor energieadvies, procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en de energiebesparende maatregelen aan het gebouw van de Verenigingen van Eigenaren (VvE).

Meer over deze subsidieregeling voor VvE vindt op: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh-vve.