Een boete, wat nu?

Indien u een boete heeft ontvangen, maar deze is in uw ogen niet terecht opgelegd, dan heeft u de mogelijkheid om tegen deze boete bezwaar aan te tekenen. Door de gemeentelijke parkeercontroleurs worden twee verschillende soorten boetes uitgeschreven;

1. Aankondiging van Beschikking

De parkeercontroleurs hebben onder andere de taak om geparkeerde voertuigen te controleren op het correct gebruik van parkeervergunningen, foutparkeren, juist gebruik van gehandicaptenparkeerkaarten, etc. Indien de parkeercontroleurs een overtreding constateren wordt er een Aankondiging van Beschikking uitgeschreven. De afhandeling van Aankondigingen van Beschikking ligt bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) . Het CJIB stuurt u binnenkort een acceptgiro. Bij de acceptgiro wordt een beschikking meegezonden waarop staat vermeld hoe u dient te handelen indien u het met de beschikking niet eens bent.

Bij iedere aankondiging van beschikking worden administratiekosten in rekening gebracht. Het CJIB brengt per boete (ook als er een aanmaning wordt verzonden) één keer administratiekosten in rekening. Omdat de inning van de administratiekosten wettelijk is vastgelegd, is het niet mogelijk bij de officier van justitie een bezwaarschrift in te dienen tegen de administratiekosten. Is men het er niet mee eens, dan kan men wel in beroep gaan bij de officier van justitie. Voor informatie over de werkwijze van het CJIB kijkt u op: www.cjib.nl/

2. Naheffingsaanslag parkeerbelasting

De parkeercontroleurs hebben ook de taak om te controleren of er (voldoende) parkeerbelasting betaald is. Indien de parkeerbelasting niet voldaan is, wordt een naheffingsaanslag parkeerbelasting uitgeschreven. De gemeente Goes heeft de afhandeling van naheffingsaanslagen parkeerbelasting opgedragen aan Cannock Chase. Wanneer u nog geen factuur heeft ontvangen wordt deze u binnenkort toegestuurd. Heeft u de factuur niet ontvangen of bent u deze kwijtgeraakt of heeft u vragen over de betaling, dan kunt u bellen met Cannock Chase.  Het telefoonnummer is 088 - 116 8234.

Bent u van mening dat ten onrechte een naheffingsaanslag is opgelegd, dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit dient u binnen 6 weken na datum van de naheffingsaanslag te doen. Wacht hiermee niet tot u de factuur van Cannock Chase ontvangen heeft. De kosten voor de naheffingsaanslag moet u eerst voldoen.

U moet uw bezwaarschrift richten aan:
Gemeente Goes
t.a.v. de Heffingsambtenaar
Postbus 2118
4460 MC Goes