Drs. Margo Mulder MSc.

Burgemeester Margo Mulder

PvdA

 Beleidsterreinen  Openbare orde en veiligheid, Samenwerking op de Bevelanden, Vergunningen en Handhaving, Milieu, Informatievoorziening en automatisering, Dienstverlening en publiekszaken, P&O
 Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Bevelanden
  Onbetaald
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
  Onbetaald
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland
  Onbetaald
 • Adviserend lid SER Zeeland
  Onbetaald
 • Lid van het bestuur van SER Zeeland
  Onbetaald
 • Lid college van Arbeidszaken
  Onbetaald

Persoonlijke nevenfuncties en -inkomsten

 • Lid Algemeen Bestuur Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid
  Onbetaald