Drs. Margo Mulder MSc.

Margo Mulder

Portefeuille

 • Handhaving
 • Informatievoorziening
 • Inkoopbeleid
 • Openbare orde en veiligheid
 • P&O
 • Regionale samenwerking

Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Adviserend lid SER Zeeland, Onbetaald
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, Onbetaald
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland, Onbetaald
 • Lid Bestuur SER Zeeland, Onbetaald
 • Lid College van Arbeidszaken, Onbetaald
 • Voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Bevelanden, Onbetaald

Persoonlijke nevenfuncties en -inkomsten

 • Lid Algemeen Bestuur Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid, Onbetaald