Drs. Cees Pille

Wethouder Cees Pille

VVD

 Beleidsterreinen  Financiën, Verkeer en Vervoer, Binnenstad, Openbare werken, Recreatie en Toerisme, Cultuur, Communicatie en citymarketing
 Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

  • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool
    Onbetaald
  • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sabewa Zeeland
    Onbetaald
  • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling OLAZ
    Onbetaald
  • Lid algemene vergadering van aandeelhouders DELTA NV Onbetaald