Detailhandelsvisie

De Detailhandelsvisie van de gemeente Goes (2017) beschrijft de plannen van de gemeente voor de binnenstad, de Marconistraat en de andere wijkwinkelcentra. Met deze visie willen we consumenten een aantrekkelijke, uitgebreide winkelstructuur bieden. Tegelijkertijd willen we ondernemers en eigenaren kansen bieden om te investeren, tegen een goed rendement.

Detailhandelsvisie Goes 2017

De Detailhandelsvisie Goes 2017 is verkrijgbaar via het klantcontactcentrum. Ook het 'Toetsingskader detailhandel Wolphaartsdijk' is hier op te vragen. Bel 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder. Vermeld daarbij de volledige naam van het document.

Document opvragen

Start aanvraag